top of page

WIE JE BENT, IS HOE JE LEIDING GEEFT.

Wat is er nodig om je Personal Power te (her)ontdekken, ze te laten groeien, ze te onderhouden en vooral ze te leren behouden?

Het antwoord hierop is niet alleen interessant voor ieder van ons, die zich vandaag dient te verhouden tov een maatschappij, een wereld en een aarde in nood.

Maar zou het kunnen dat het durven her-bekijken en her-invullen van het woord

Personal Power, ook een sleutel tot succes creëert voor leiders en leidinggevenden van vandaag en morgen?

Jij en ik- zullen in de wereld waarin we tegenwoordig leven, moeten leren om hogere gedragsnormen te hanteren dan diegene die we in het nieuws, op tv, in onze huiskamers en op straat zien. En steeds meer mensen wiens ‘Personal Power’ verzwakt of zoek is, verlangen ernaar dat de cultuur van de werkomgeving, waar ze het meest van hun tijd doorbrengen, beter zou zijn dan de sfeer die ze thuis ervaren.

Maar is dat zo en kan dat?

Creëren wij vandaag in onze bedrijven een cultuur waarin we moedig werk, lastige gesprekken en een open hart, verwachten?

Hoe zit het met ‘zorg en verbinding’, de basis-bouwstenen voor een oprechte productieve relatie, tussen leidinggevenden en teamleden?

Hebben we vandaag als leidinggevenden, de moed om deze factoren in vraag te stellen, of zijn we geworden tot wat we onze teamleden NIET willen zien worden: ‘Brandenblussers’?


De ideale leidersvaardigheden waaruit moed bestaat, zijn zeker niet nieuw.

Ze bestaan al zolang leiderschap en leiding-geven bestaan en toch heb ik door de jaren heen moeten vaststellen dat er geen grote vooruitgang is geboekt in het ontwikkelen van

die vaardigheden bij leiders en leidinggevenden.


Ik ga uit van de aanname, ook al weet ik dat dat slechts een veronderstelling is, dat leidinggevenden de ‘intentie’ hebben om productiviteit voor het bedrijf te koppelen aan het welbevinden van zij die deze productiviteit leveren, want noch het bedrijf, noch de medewerkers behoren tot de afdeling ‘machines’, maar wel tot de afdeling

‘levende, bezielde organismen’. Wat scheelt er dan ?Willen we wel, maar kunnen we niet?

Hebben we onvoldoende aanstekelijke voorbeelden van ‘moed’?

Geloven we er niet in dat het anders kan?

Willen we ons niet bezighouden met de menselijke aspecten als angsten, twijfels en gevoelens die daarbij komen kijken, is dat te ongemakkelijk?

Waarom klasseren we de aanname, die ik net maakte, zo graag onder de noemer:

‘Soft skills’?

Blijven we ons verstoppen achter wat we willen bekomen en achter de fnuikende motor van ‘schaarstedenken’?

Of is de ‘power’ van de leidinggevenden van vandaag onvoldoende Personal Power.

Is onze Personal Power niet ‘heel’, niet volledig ontwikkeld?

Verliezen we onze Personal Power aan een aantal lekken, waarvan we vaak niet eens meer merken dat we ze, iedere dag weer, zelf organiseren? Kunnen we onze volledige

Personal Power inzetten, of geven we ze weg? En zo ja … waaraan?


 

Er zijn zeer aanstekelijke voorbeelden van moed en doorzetting die hun kennis maar al te graag met ons willen delen. Maar zien wij daar de 'win-win' van in?


De natuur die, vandaag danig onder druk staat, verzwakt is en toch nog verder uitgebuit wordt, staat nog steeds in haar Personal Power.

Al ooit aan de natuur gevraagd hoe ze dat doet? Ze zal je antwoorden geven.

Al ooit een ‘Vision Quest' in de natuur, of een 'Urban Vision Quest' gedaan? Je krijgt antwoorden die je kompas opnieuw kalibreren.

De natuur is geen doetje, als zij morgen vanuit haar Personal Power in herstel-modus gaat, ZAL zij zich, ZONDER ENIGE TWIJFEL herstellen, maar de mens??

Paarden zijn zoveel ouder dan wij als mensenras. Van bij aanvang, al bevonden zij zich als ‘vluchtdieren’ in een kwetsbare positie.

Zij hebben door de eeuwen heen geleerd om in het NU te ZIJN. Ze weten wat ‘aarden’ is, ze weten wat ‘allertie’ is, ze weten wanneer ze moeten ‘vluchten’ en wanneer ze moeten ‘aanvallen’. Ze kennen het fenomeen van 'verstarring'. Via hun scanmethodes hebben ze geleerd dat ‘Liegen’ geen optie is. Zijn het dan ‘zielenknijpertjes’?

Bespaar me de lulkoek die daar tegenwoordig zo graag over verkocht wordt.


Ze hebben geleerd om, vanuit hun Personal Power, doorheen de meest schrikwekkende toestanden te gaan waar wij ‘mensenras’, hen in hebben betrokken: oorlog, zware landbouw, lastdier, fake ruiterschap, het proberen breken van hun karakter … en NOG staan zij vandaag aan onze zijde met de wens dat we van hen zouden leren.

Als zij hun Personal Power in grondoefeningen met een deelnemer inzetten, dan (h)erkent die deelnemer binnen het half uur de ‘ins en outs’, de sterktes en de zwaktes van zijn eigen

Personal Power. Maar meer dan dat, omdat een paard altijd in het Hier en Nu is, kan de deelnemer ook meteen leren welke impact een andere aanpak kan hebben.


En ja, het is geweten dat de meest effectieve historische leiders van

Julius Cesar, over Peter de Grote, Alexander de Grote, tot George Washington over Winston Churchill en Ronald Reagan op regelmatige basis te vinden waren in de natuur, met paarden. Waarom?

Om hun uitzonderlijk evenwicht in balans te houden, hun helderheid van doelstelling aan te scherpen en hun moed en overtuiging te vergroten.

Met andere woorden, om zo dicht mogelijk bij hun Personal Power te kunnen komen en te kunnen blijven.

Ja, er staan oude en wijze leraren klaar om ons te ondersteunen en ons middelen aan te reiken om, in moeilijke tijden, de max van onze 'Personal Power' te kunnen inzetten voor onze gemeenschappen en bedrijven.

Maar hebben wij de moed om naar hen te luisteren en te vertrouwen dat hun eeuwenoude kennis een zinvolle bijdrage kan leveren voor de toekomst van onze bedrijven?

Via de website https://www.sjamaancoach.be vind je informatie over hoe wij samen aan jouw Personal Power kunnen werken, in Frankrijk en in België.

Sjamaancoach en Infospirator, Riet Lenaerts

.

78 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

1 Comment


Oh, wat leuk om Qualif nog eens in actie te zijn, met jou erbij ... !

Ik voelde me meteen terug in de roundpen getrokken. Heerlijk !

De natuur intrekken ... ja, dat gebeurt geregeld , maar het is met mijn 'stalen ros', bij gebreke aan een'echt' paard ... tja


Like
bottom of page