top of page
"It feels good to be lost in the right direction"

Coaching voor senior leiders

 

Ik begeleid per bedrijf, slechts één senior leider. Ik versterk je ‘Personal Power’, of spiegel je werking als Critical Friend. Dat garandeert niet alleen exclusiviteit en werk op maat, maar ook een systeem van werken waarbij ik er zal zijn als jij dat nodig hebt, ipv op een moment dat we lang geleden vastlegden. De coachings gebeuren online, in de natuur, of ter plekke in het bedrijf, als dit laatste een voldoende ‘sacred space’ kan creëren (los van voortdurende externe storingen).

De druk die vandaag de dag op hedendaagse leiders ligt is ongelooflijk hoog. Een leider moet continu het evenwicht bewaren tussen tegenpolen als technologie en mens, of het geven van vrijheid en het behouden van leiderschap. Hij moet streng en medelevend zijn, moet constant gericht zijn op korte termijn-doelen, maar ook zorgen voor het behoud van de middellange en lange termijn. De druk weegt om zowel de belangen van de aandeelhouders te behartigen en de beursnotering te realiseren, als acute crisissen op te lossen, of om te gaan met inkrimping, fusies, overnames, reorganisaties enz …

Bovendien staat een senior leider vaak heel alleen in zijn job. Er komt druk van boven én van onder, maar er is bar weinig steun op horizontaal vlak. Nochtans hebben ook leiders die steun hard nodig, zeker als ze het verlangen hebben om met goesting te blijven functioneren en te groeien als mens en professional.

Wat kan sjamaancoaching voor jou betekenen? 

 • Je kiest voor een critical friend die je de spiegel voorhoudt van je eigen functioneren en het functioneren van je team of bedrijf.

 • Je leert om je eigen 'Personal Power' te (her)ontdekken of te versterken.

 • Je wordt begeleid in volledige veiligheid en vertrouwelijkheid.

 • Je wordt gezien doorheen àlle lagen van jezelf.

 • Je wordt geconfronteerd met wat er waarom niet klopt, en krijgt de nodige inzichten om hier verandering in te brengen.

 • Je gaat nieuwe mogelijkheden zien doordat de dingen waar je mee worstelt in een ruimer kader geplaatst worden.

 • Je komt meer in balans als mens doorheen alle lagen van je zijn (hoofd, hart, buik, ziel) waardoor je helderheid en kracht toenemen.

 • Je kan beslissingen nemen vanuit 'weten' in plaats vanuit 'denken'.

 • Je vindt meer rust en vrede in jezelf, waardoor je zowel privé als op het werk beter met dingen kan omgaan.

Vraag hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan:

Bedankt voor je bericht

Opleiding sjamaan in maatpak

 

Wil je graag zelf sjamaan coaching skills onder de knie krijgen, of wil je dat een leidinggevende in je bedrijf die taak op zicht neemt, dan kan je hiertoe een opleiding op maat volgen. Lees hier meer over sjamanisme binnen bedrijfscontext en de opleiding 'Sjamaan in maatpak.

"Ik heb al heel vaak beroep gedaan op Riet omdat zij het schijnbaar ongrijpbare weet te duiden en te vatten. Zij helpt structuur te brengen in de chaos en koppelt sterke intuïtie aan heldere duiding. Bovendien is de ervaring van de effecten van je energie en gedrag op anderen die zij met behulp van haar paarden tastbaar maakt, een diepgaande ondersteuning in een persoonlijk veranderingsproces."

 

Hans Laureys (Advisor Risk Management KBC Bank & Verzekering)

Diepgaande teamdagen in Frankrijk

Als team kan je in Frankrijk begeleid worden tijdens een intensieve 3daagse workshop. Deze dagen bestaan uit een mix van sjamanistisch werk en coaching. Er wordt op een levendige manier gewerkt met paarden, met de natuur en met wat de groep zelf aanbrengt.

Voor wie?

 

Heb je een nieuw team? Kent je bedrijf een sterke groei waardoor er veel verandert? Is er een nieuw kader gevormd met mensen die elkaar wel kennen en graag mogen maar mijlenver uiteen liggen qua manier van werken?

Dan kunnen deze intense teamdagen ervoor zorgen dat je elkaar in korte tijd leert kennen op een manier die op de werkvloer 

niet mogelijk is. Zo kan zeer veel tijd uitgespaard worden en worden tal van mogelijke spanningen en conflicten voorkomen.

 

Programma

Het programma wordt samengesteld volgens de noden van de groep. Een deel van het programma bestaat uit het werken met paarden. Deze dieren kunnen als geen ander mensen 'lezen' in wie ze echt zijn. Als begeleider ben ik er om de lichaamstaal en het gedrag van de dieren te her-talen naar de groep. Zo leren de deelnemers elkaar kennen op een fundamentele manier en komt er een dialoog op gang die ook later, als men terug op het werk is, kan voortgezet worden.

Daarnaast gaan we ook de natuur in, doen we groepsoefeningen, zijn er reflectiemomenten en is er ook ruimte om elkaar in ontspannen sfeer dieper te leren kennen.

Praktisch

 • voor teams van 3 à 7 personen (bij grotere groepen wordt er sowieso opgesplitst in kleinere groepjes.

 • in Pech de Bertrand, Frankrijk

 • Kleinere groepen logeren in de bijhorende gîte, grotere groepen kunnen terecht in nabijgelegen b&b's.

 • offerte op aanvraag.

 

teamdagen sjamanisme
coaching met paarden in Frankrijk
sjamanistische teamdagen Frankrijk
Riet Lenaerts Pech de Bertrand
bottom of page