top of page

Het antwoord zit al in jou

Loop je vast in je leven? Wil je in je volle kracht en je volle licht leren staan? Dan begeleid ik jou graag als sjamaancoach vanuit kennis van eeuwenoude sjamaanse wijsheid. Met of zonder paarden leid ik je naar het antwoord dat al in jou zit. Naar die plek waar je weet WIE je bent en WAAROM je hier bent. 

 

Ik leer je contact te maken met je eigen geschiedenis, en met de zwakte en de kracht van je ouders en voorouders. Zodat helder wordt welke verwachtingen en eisen er nog leven ten aanzien van je ZIJN, je relaties, je systemische plek en je werk.

 

Je kan dan in vrijheid, los van dit alles, je authentieke weg bepalen in het besef dat je onderdeel bent van een veel groter geheel dat je ondersteunt. Na 25 jaar ervaring durf ik, in alle bescheidenheid, te zeggen dat dit ‘het mooiste’ geschenk is dat je jezelf én de wereld kan schenken.

Geloof in jezelf, volg je verlangen en heb de moed om jezelf dit geschenk te geven:

unnamed-1_edited.jpg

Coaching voor professionals

& leiders

Wil je als senior leider je Personal Power vergroten, dan begeleid ik je daarin als sjamaancoach, op maat en in alle exclusiviteit.

"In onze eerste ontmoetingen heb je mijn zelfbewustzijn aangewakkerd zodat ik nu ben wie ik ben. Als mens ben ik fundamenteel, waardevol en voor het leven ten goede veranderd. Je kadert, doet vanuit een ander perspectief kijken/nadenken en vult aan. Ook nu kom ik graag nog eens bij jou voor je wijsheid, je humor, als klankbord en om simpelweg te aarden."

Griet de Block (Videohouse)

Wil je meer helderheid krijgen in je weten zodat je de juiste dingen kan doen? 
Ik leer je dit heldere weten wakker te maken of te versterken door je hoofd, je hart en je buik/ziel aan hetzelfde zeel te laten trekken.

"Je bent de coach die goed kan luisteren maar die vooral de juiste vragen kan stellen. Dat is niet zo evident. Je absolute sterkte is dat je het hele plaatje kan zien van een verhaal en tegelijkertijd heel erg betrokken blijft van mens tot mens."

 

Bruno Buyse (expert-ontwikkelaar)

RietLenaerts.jpg

Ik heb geleerd snel te schakelen vanuit heel diep bewustzijn, het sjamanenstuk, naar het niveau dat heel down to earth is en toepasbaar in het eigen achterkeukentje. 

Daarna leerde ik ook de omgekeerde weg te bewandelen, vanuit de pragmatische context van leven of ondernemen naar het abstractere niveau van diep bewustzijn.

Precies dat is het wat ik vandaag wil doorgeven aan jou: ‘schakelen’

bottom of page