top of page
"The commitment of the one can become the internal light for the many"

Sjamanisme in bedrijfscontext

 

Sjamanisme is een strategie om ‘persoonlijke innerlijke kracht’ te verwerven, terug te vinden, of uit te breiden in dienstbaarheid voor de gemeenschap. In de context van het individu is dit gekend. Minder geweten is echter dat dit ook kan toegepast worden op de 'personal power' van een team, een afdeling, en zelfs een bedrijf!

 

Als ‘sjamanen in maatpak’ focussen we ons op het menselijke element, met name op het levende, ademende en pulserende hart van het bedrijf. We gebruiken spiritualiteit om het bedrijf te ondersteunen in het onderkennen en helen van de malaise of het gebrek aan motivatie die maar al te vaak de reden zijn van verlaagde productiviteit, hoog verloop of slopende spanningen op de werkplek. We doen dit vanop de werkvloer en als aanvulling op de 'gewone werktaak'. Zo kan de vinger nauw aan de pols worden gehouden, en kan er veel sneller ingegrepen worden dan wanneer men pas externe hulp inroept op het moment dat alles is geëscaleerd en men geen uitweg meer ziet.  

Wat doet het bedrijf met demotivatie en gebrek aan zingeving?

Meer en meer bedrijven beginnen te begrijpen dat de kloof tussen het verlangen van de medewerker en het verlangen van de winstgedreven economie zo groot aan het worden is, dat woorden als loyaliteit, geloof, inzet, vertrouwen in het bedrijf,… stilaan verdwijnen uit het werk-woordenboek. ​Wat er gebeurt als deze honger op werkvlak niet bevredigd wordt, is reeds volop te zien: stress, demotivatie en gebrek aan zingeving, burn-out, gevoel van gebrek aan erkenning, aan verbinding en groepsgevoel, aan transparante communicatie …

 

Een bedrijf zonder personal power is een nachtmerrie

​Zowel de werknemers, de resultaten van het bedrijf als de sfeer op de werkvloer lijden, onder meer door werkverzuim, groot verloop van personeel, verminderde productiviteit, onduidelijke besluitvormingsprocessen en gebrekkige informatiestromen.

De werkplek evolueert zo van een prachtige droom naar een nachtmerrie voor zowel werknemer als werkgever. Vaak wordt er dan gereorganiseerd, gebeurt er een overname, of wordt de stekker er helemaal uitgetrokken. Het bedrijf wordt met andere woorden beschouwd als een machine die zo maar even kan gefixt worden, of anders ontmanteld en gerecycleerd.

Sjamanisme versterkt bedrijven

Als Sjamaancoach ga ik er vanuit dat alles energie is, dat alles bezield en evenwaardig is en dat alles dient te resoneren met de natuur. ‘Het bedrijf’ is een levend, ademend organisme dat een eigen leven leidt. Het ontstond immers uit de droom van één of meerdere mensen en sindsdien wordt het gedragen door mensen, die van nature organisch zijn en niet mechanisch.

Het goede nieuws is dat deze andere kijk ruimte creëert voor een nieuwe aanpak binnen bedrijven. Als Sjamaancoach neem ik het hele plaatje in me op en kijk ik ook naar wat er zich afspeelt op tot dan toe ongekende, onzichtbare dimensies. Vanuit dit holistische perspectief, komen er nieuwe inzichten naar boven. Essentiële inzichten, die te maken hebben met zingeving en verbinding. Als sjamaancoach is het mijn opdracht om niet enkel inzichten boven te halen, maar ook om ervoor te zorgen dat die toegepast worden zodat er een diepgaande én lange verandering plaatsvindt.

Dit gebeurt niet via theoretische modellen, maar via levende methodes zoals het werken met paarden, met de natuur, ...

Door mijn werk in een bedrijf, ontstaat er opnieuw balans tussen het hoofd, het  hart, de buik en de ziel van een bedrijf. Als deze terug in betere verhouding tot elkaar komen, verandert er veel:

  • mensen ervaren zich opnieuw verbonden met het bedrijf;

  • medewerkers ontdekken hun potentieel en hebben zin om dat in te zetten voor het bedrijf;

  • de resultaten verbeteren en de productiviteit stijgt;

  • leidinggevende leren hun pantser af te werpen en gaan over naar moedig leiderschap;

  • de juiste persoon komt op de juiste plek terecht.

Sjamaancoach opleiding
coaching met paarden

Opleiding tot sjamaan in maatpak

Hoewel in meer en meer leiderschapstrainingen spirituele tools beginnen op te duiken, is 'de ziel van een bedrijf herstellen' momenteel helemaal nog geen topic binnen de huidige businessscholen. Precies daarom gaat mijn passie als Sjamaancoach er vandaag naar uit om, binnen bedrijven, een aantal jonge leidinggevenden wiens profiel er zich toe leent,  op te leiden om deze plek in te nemen binnen het eigen bedrijf. 

Wat doet een sjamaan in maatpak?

Een sjamaan in maatpak focust zich op het menselijke element, met name op het levende, ademende en pulserende hart van het bedrijf. Hij/zij gebruikt spiritualiteit om zijn/haar bedrijf te ondersteunen in het onderkennen en helen van de malaise of het gebrek aan motivatie die maar al te vaak de reden zijn van verlaagde productiviteit, hoog verloop of slopende spanningen op de werkplek. Hij/zij doet dit vanop de werkvloer en als aanvulling op de 'gewone werktaak'. Zo kan de vinger nauw aan de pols worden gehouden, en kan er veel sneller ingegrepen worden dan wanneer men pas externe hulp inroept op het moment dat alles is geëscaleerd en men geen uitweg meer ziet.  

Wie komt hiervoor in aanmerking? 

Deze rol opnemen vraagt moed. Allereerst omdat dit een diepgaand zelfonderzoek en een intense weg van persoonlijke groei inhoudt. Het vergt ook moed om te leren ‘out of the box’ te denken en te evolueren naar ‘without box’ denken, de sjamaanse manier van zien vanuit de zichtbare en de onzichtbare wereld. Wat echter het meeste moed zal vragen, is de effectieve bereidheid om in het bedrijf de ontdekte inzichten en ideeën naar voren te schuiven en door gedurfde, creatieve, constructieve stappen ervoor te zorgen dat deze kunnen gehoord worden en kunnen leiden tot positieve verandering. 

 

Om verandering te kunnen doorvoeren is een minimum positie van kader of middenkader aan te bevelen. Voel je zelf als senior leidinggevende dat een rol van sjamaan in maatpak je roept, of zie je een ander kaderlid weggelegd voor deze rol, dan kan je vrijblijvend een gesprek met me aanvragen. 

Wat levert een Sjamaan in maatpak op voor je bedrijf? 

Ook van het bedrijf zelf vraagt het moed. Enerzijds om open te staan voor een 'andere wijsheid', en anderzijds om te leren luisteren naar inzichten die uit het bedrijf zelf komen. Als deze openheid er is, kan een sjamaan in maatpak echter een ongelooflijke aanwinst zijn voor je bedrijf. Vanuit spiritueel perspectief, zal deze persoon immers nieuwe en onmisbare inzichten geven op vlak van zingeving en verbinding vanuit de ziel van het bedrijf, wat een enorme impact heeft op het welbevinden binnen het bedrijf én op de duurzame ontwikkeling ervan.

Praktisch 

Het opleidingsprogramma wordt in samenspraak opgesteld, en kan bestaan uit één op één opleidingsdagen, groepssessies, en meerdaagse opleidingsdagen in Frankrijk. We kijken steeds samen naar wat haalbaar is. Hoor je er graag meer over, stuur me dan vrijblijvend een mailtje:

"What I appreciate about Riet is that she's very honest: she will confront, ask questions, but she will not judge. We have had incredible breakthroughs with people following her horse workshops. During those workshops you just notice Riet's years of experience: she can get people back on track, by just her choice of words, at exactly the right moment. In every aspect of her life and work, she allows a spiritual touch to be present and this gives her work a powerful extra dimension.

 

If you are looking for a top coach with a warm personality, a wicked sense of humor and the right experience, you'll be in excellent hands with Riet. Happy to have worked with Riet on many occasions and will continue to do so!

Rachel Bonkink (Revealing Vajra)

bottom of page