top of page

THE ETERNAL MESSAGE FOR A LEADER


A voice for peace and human values.

Voor de blog van dit weekend beste lezer wil ik ons graag, tijdelijk ‘teleporteren’ naar Januari 2014. We komen terecht in Zwitserland in Meyrin, in het kanton Genève, waar we op het punt staan mee te luisteren naar een toespraak die hier wordt gehouden door Spiritueel wereld-leraar Guruji Ravi Shankar. Hij werd hier uitgenodigd door ‘CERN’, de Europese organisatie voor Nucleair Onderzoek in Zwitserland, om te komen spreken op uitnodiging van een schare internationale leiders vanuit de politieke, economische, financiële, en wetenschappelijke wereld. Iedereen hier, verwacht dat de hoge gast het zal hebben over een spirituele visie op de vragen waarover men zich hier buigt: ’Als je bedenkt dat het hele universum is opgemaakt uit deeltjes, waar komen die dan vandaan? Waarom gedragen ze zich zoals ze dat doen? En hoe zullen ze ons dagelijks leven gaan beïnvloeden?’


Maar zijn boodschap is niet de boodschap die ze hadden verwacht. De spirituele leraar was duidelijk al in 2014 de overtuiging toegedaan dat de essentiële vraag misschien niet was: ‘Waarom gedragen de deeltjes zich zoals ze zich gedragen?’, dan wel… ‘Hoe zullen leiders over de hele wereld omgaan met het gebruik van die deeltjes die ons dagelijks leven zullen beïnvloeden?’

Niet wat ons overkomt is het belangrijkste, wel hoe wij ermee omgaan.

Dat geldt niet alleen voor -jou en mij-, maar zeker ook voor de leiders in onze communities, onze landen, onze wereld.


Laten we genieten van de aankomst en de toespraak van

Guruji Ravi Shankar die ons net een teken gaf dat we kunnen gaan zitten… en even nog, ter herinnering, we zijn nu in Janauri 2014.

Guruji Ravi Shankar:

“Een goede leider is waarheidsgetrouw, gelijkmoedig, transparant, vooruitziend en heeft een prettige persoonlijkheid. Hij of zij heeft een missie, een visie, een geest van opoffering, mededogen en betrokkenheid.


"Leiderschap is een uiting van sterke liefde en compassie voor mensen.”

Het vertegenwoordigt een toewijding aan principes. In die zin is een zekere mate van leiderschap in ieder individu sluimerend aanwezig. De uitdaging is om het te koesteren.

Hier zijn tien leiderschapskwaliteiten die leiders, effectief maken.


1

Een echte leider - of hij nu politiek, religieus of sociaal is - moet vele uitdagingen aangaan. Het vermogen om uiting te geven aan iemands betrokkenheid varieert van individu tot individu. Het is vaak verstopt achter iemands sympathieën en antipathieën. Toch moet een leider iedereen met dezelfde blik bekijken, iedereen met dezelfde maatstaf beoordelen. Hij moet onderscheid maken en de broodnodige wijsheid opbrengen om op het juiste moment te handelen.


2

De maatschappij waarin wij leven en de groepen die wij vertegenwoordigen zijn niet homogeen en men kan niet iedereen tevreden stellen. Toch moet een leider iedereen meekrijgen en aan iedereen recht doen.


3

Een leider moet tegen kritiek kunnen en niet emotioneel reageren op situaties. Vaak worden leiders omringd door pluimstrijkers die hun ego proberen op te vijzelen voor hun eigen persoonlijke agenda. Een leider heeft handen en voeten nodig en moet kunnen afhankelijk zijn van de mensen om hem heen. Tegelijkertijd moet hij zich niet in een positie bevinden waarin hij wordt opgesloten in een fort van zijn naaste helpers of een gevangene wordt van zijn bewonderaars.


4

Een van de meest gewenste eigenschappen van een ware leider is de moed om zijn handen uit te strekken naar zijn critici en het geduld te hebben om naar hen te luisteren. Een ware leider neemt mislukkingen met evenveel gelijkmoedigheid als hij successen zou nemen die op zijn deurmat vallen.

Tegenwoordig zijn leiders de hele tijd in het defensief.

Ze geven een ‘verklaring’ aan hun tekortkomingen of ‘rechtvaardigen’ hun verkeerde daden. Een echte leider klaagt niet en legt niet uit en staat altijd open om te leren. Een fout uit het verleden toegeven en ruimte creëren voor anderen met totaal verschillende standpunten kan een leider acceptabeler maken, universeel.

Een leider schuift de verantwoordelijkheid niet door.


5

Een echte leider brengt ideologie en praktijk, langetermijndoelen en kortetermijnbehoeften met elkaar in evenwicht. Wie alleen aan idealisme vasthoudt, kan geen leider worden en wie denkt heel praktisch en zonder ideologie te zijn, bijt ook in het stof.


6

Een leider kan niet algemeen of specifiek zijn. Hij moet het evenwicht vinden tussen persoonlijke aandacht voor mensen en de generieke visie voor de groep, de gemeenschap of het land dat hij leidt.


7

Een leider moet de moed hebben om zijn zwakke momenten te aanvaarden. Hij moet begrijpen dat mensen grootmoedig zijn.

Zij zouden zijn rechtlijnigheid waarderen en zijn tekortkomingen eerder accepteren dan dat hij ze probeert te verbergen.


8

Sommige leiders zijn te diplomatiek, terwijl anderen te rechtlijnig zijn in hun aanpak. Terwijl de mensen degenen die zeer diplomatiek zijn niet vertrouwen, willen zij niets te maken hebben met degenen die zeer bot zijn en hun onbeleefdheid rechtvaardigen in het gewaad van rechtlijnigheid. Mensen die zeer rechtlijnig en bot zijn in hun aanpak vinden vaak geen volgelingen. Het is als het stemmen van een gitaar. Als de snaren te strak gespannen zijn kun je er niet op spelen, en als de snaren te slap zijn kun je er ook geen muziek mee maken.

Een leider moet het evenwicht vinden tussen diplomatie en rechtlijnigheid.


9

Terwijl zelfingenomen mensen afkeer wekken bij anderen, worden zij die met de eer gaan strijken voor elke goede actie evenzeer afgewezen. Een leider moet de bijdragen van anderen erkennen en er tegelijkertijd op toezien dat deze bijdragen hem niet naar het hoofd stijgen.


10

Een leider kan een menigte creëren, maar hij moet weten dat

‘een menigte’ van korte duur is. Een kortzichtige leider creëert een menigte; een leider met wijsheid creëert een beweging.

Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, en Martin Luther King, Jr. zijn voorbeelden van inspirerende leiders die ‘bewegingen’ creëerden.


Klinkt dit alles u utopisch in de oren? Neem dan de tijd om literatuur te lezen, films te zien, podcasts te beluisteren over innovatieve, inspirerende leiders met impact en je zal ontdekken dat al deze kwaliteiten zich werkelijk op een of ander moment, bij ieder van hen, op natuurlijke wijze zijn gaan manifesteren.


Je hoeft niet veel te doen om deze leiderschapskwaliteiten bij te brengen; alleen al het besef ervan is goed genoeg om je potentieel tot het worden van een goede leider te laten ontwaken.’”


 

Zaterdag 20 maart 2021

Met dank aan de inspirator voor deze blog, Guruji Ravi Shankar.

Coach-infospirator


51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

Comentários


bottom of page