top of page

ONDERLIGGENDE VERPLICHTINGEN ‘BLOOTLEGGEN’


Dit is de oorlog, de interne strijd die gaande is tussen onze 'onbewuste verplichtingen' en de verlangens van onze ziel. Onze ziel verlangt naar alle dingen die ons vreugde en vervulling zullen brengen, terwijl onze onbewuste, onderliggende verplichtingen ernaar streven te worden uitgedrukt en bekrachtigd.

'Onderliggende verplichtingen of verbintenissen', zijn zo krachtig omdat het onze eerste verplichtingen zijn, onze eerste verbintenissen. Als we ze niet onderzoeken, blijven we in het verleden hangen en beroven ze ons van de toekomst die we verdienen. Onderliggende beloften zetten ons aan tot het steeds maar weer herhalen van dezelfde zelfondermijnende gedragingen, omdat ze onze ‘be-rusting’ voeden. Omdat de meesten van ons nooit iets geleerd hebben over deze onderliggende, 'eerste' verplichtingen, zijn we ons er niet van bewust dat ze zelfs maar bestaan.

Zolang ze verborgen blijven, zullen ze onze keuzes blijven dicteren. We zullen de stress en strijd blijven ervaren die gepaard gaan met zeggen dat we het ene willen en het andere doen. We zullen de machteloosheid blijven voelen van het niet in staat zijn om de toekomst te bereiken die we wensen.


Door de onderliggende verplichtingen die je keuzes sturen bloot te leggen, zul je duidelijk kunnen zien hoe je je succes saboteert. Je kunt er zeker van zijn dat er een onderliggende verplichting is die je leven stuurt, wanneer je een reeks keuzes maakt die je wegleiden van je uiterlijke verlangen.


We kunnen volhouden: 'Maar ik bèn vastbesloten om een intieme relatie te hebben! Ik bèn toegewijd aan een goede lichamelijke gezondheid! Ik bèn vastbesloten om mijn bedrijf en het hebben van een bloeiende carrière op te bouwen!', terwijl we in feite diep toegewijd zijn aan iets anders. Als we zeggen dat we dingen willen, zonder onze 'eerste verplichtingen' op deze gebieden te erkennen, voelen we ons machteloos. Maar wanneer we de waarheid vinden en vertellen - dat waar we werkelijk aan gecommitteerd zijn, iets anders is dan wat we hebben gezegd dat we zijn - dan neemt ons lijden af. Lijden is het resultaat van onze tegenstrijdige verplichtingen.


We moeten onze bestaande onderliggende verplichtingen eerst ‘blootleggen’, voordat we de kracht hebben om ze te veranderen. Door deze onbewuste verbintenissen bloot te leggen, krijgen we de vrijheid om in de waarheid te staan. Dan hebben we de kracht om eerlijk te zijn en te zeggen: 'Ik heb een succesvolle carrière willen opbouwen, maar nu zie ik dat mijn 'eerste verplichting' is dat iemand anders voor mij zorgt. Dan, als we de waarheid hebben erkend, kunnen we beginnen met het proces van transformatie.

Het erkennen van onze eerste verbintenis om iemand anders voor ons te laten zorgen, zal ons in staat stellen te begrijpen waarom we consequent keuzes hebben gemaakt die ons succes in onze loopbaan saboteren.

Dan zullen we zien dat de keuzes die we hebben gemaakt in feite in perfecte afstemming zijn met onze eerste belofte.

Dus in werkelijkheid hebben we precies gecreëerd waar we ons het meest voor hebben ingezet.

Wanneer we die waarheid aan het licht kunnen brengen, ervaren we een diepgaande verandering in de manier waarop we onszelf voelen.

En, geloof me of niet, maar jezelf regelmatig een paar ‘Rake vragen’ stellen, kunnen je hierbij ongelofelijk helpen.
 


Zondag 21 februari 2021

Met dank aan mijn inspirators Sandra Ingerman, Debbie Ford,

José Stevens en jij lezer, om samen met mij, dit thema te willen exploreren.Deze week geef ik, in ‘Verhaal maken’ op facebook, iedere dag al zo’n ‘Rake Vraag’ mee, om alvast eens over te reflecteren. Volgend weekend wil ik tenslotte eindigen met dit thema, door nog iets dieper in te gaan op:

‘Hoe kan ik mijn verborgen -eerste verbintenissen- identificeren en hoe kan ik hen counteren, voor ze me tot verkeerde keuzes dwingen?’Infospirator


34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

Comments


bottom of page