top of page

LAAT JE UITDAGEN!

Weet je nog, we zijn energiewezens en ons verstand bepaalt de manier waarop we deze kostbare substantie benutten. We zijn allemaal van nature gelijk en onze bestemming wordt bepaald door wat we ieder moment doen met onze gedachten, gevoelens, woorden en daden.


De donkere krachten, het Onlicht, de Wereldorde, of hoe je deze negatieve energieën ook wil noemen, dagen ons uit en kunnen in feite het beste uit ons naar boven halen, als we de lessen succesvol de baas worden en slagen voor de proeven die ze ons brengen. Laat hen je uitdagen, maar blijf altijd in je machtsmoment, ieder moment van iedere dag, door het Innerlijk Licht in stand te houden en door je aandacht gericht te houden op de meest pure en meest positieve gedachten die je maar kan bedenken.
De oppositie richt de donkere gedachten-vormen die ze ons sturen, op de twee zwakste van de negen lichamen die we bezitten: het mentale en het emotionele lchaam. De krachten die ons op de proef stellen en die onze geest proberen te verzwakken, weten dat als ze ons mentale en emotionele lichaam in een staat van verwarring en ongerichtheid kunnen houden, wij kwetsbaar worden en misschien zelfs zielig. Kijk om je heen.

Zie je hier tekenen van?


Het is gemakkelijk te zien dat de televisie ook aan deze gemoedstoestand bijdraagt, als we de programma’s onder de loep nemen die het grootste deel uitmaken van de belangrijkste zendtijd. Nieuwsreportages, shows, amusement, series, games en zelfs strips voor kinderen, zitten veelal vol geweld, oorlog, mishandeling, misdaad, gruwel en duisternis. De besluitvormers en denkers van de tv-zenders rechtvaardigen hun programmering door te verklaren dat het ten eerste, dit is wat het publiek wil en ten tweede, dat dit de werkelijkheid weergeeft van wat er gebeurt in de samenleving. Bijgevolg ‘moeten’ ze dit wel tonen. Ze beïnvloeden de kijkcijfers.


De grotere werkelijkheid is dat deze voortdurende beelden, gevoelens, woorden en daden ons denken bombarderen en er gedachten inplanten die we vervolgens terug projecteren op de maatschappij. Ons collectieve bewustzijn schept zo de werkelijkheid om ons heen. Kijk maar even naar de Amerikaanse samenleving. De neerwaartse spiraal blijft maar doorgaan, met geweld en andere degenererende omstandigheden.


Om de condities om ons heen te kunnen veranderen, moeten we een hogere visie van volmaaktheid in ons meedragen, eerst als individuen en vervolgens als groepen. Door dat te doen, zenden we een frequentie uit die hogere trillingen aan zal trekken en dingen om ons heen zal beginnen te veranderen. Als we wat er in ‘ons midden’ gebeurt als werkelijkheid aanvaarden, door de gebeurtenissen te bevestigen met onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden en onze daden, worden we zelf scheppers.

We moeten onze gedachten zorgvuldig uitkiezen.


Willen we onze wereld veranderen, dan is het noodzakelijk dat we beginnen met ons bewustzijn te veranderen, door te denken aan en te geloven in de harmonie en de volmaaktheid van morgen. Het verstand beheerst onze gedachten, dus als we ons verstand disciplineren om sterker te worden en dat volmaakte beeld voor ogen te houden, dan kunnen we als collectief onze bestemming veranderen. Dit kan alleen maar tot stand worden gebracht in ieder (machts)moment van de tijd zelf, niet in het verleden, noch in de toekomst. Als dit betekent dat we de tv. beter uitzetten om onszelf de rust te gunnen om onze perfecte visie op te houden, dan zouden we dat maar moeten doen. Lijkt deze visie jou vandaag hopeloos, niet haalbaar, naïef of onzinnig, besef dan, wat je huidige gedachten, gevoelens, woorden en daden WÈL aan het scheppen zijn voor de toekomst. Is dat je echte keuze?


Verander jezelf en je hebt de macht om je omgeving te veranderen.

ALS we ons ‘verenigen’ in het Licht, hebben we collectief de macht om de wereld te veranderen. Of je hieraan wil meewerken, is natuurlijk je eigen vrije wil. De keuze maken vraagt amper de tijd van een vingerknip, maar de consequente realisatie vraagt, dag aan dag -van jou en mij- aandacht, geduld, compassie, doorzetting en vertrouwen in het feit dat

-jij en ik-, dat wij allemaal, beresterke energiezenders’ zijn. 


Zondag 11 juli 2021

Voor wie meer over deze visie en lessen wil te weten komen, raad ik het boek aan: ‘Het licht zal je bevrijden’; een boek dat reeds voorzag dat we in 2012 de vijfde dimensie zouden betreden. De data kloppen misschien niet, maar de spirituele lessen daarentegen, zijn actueler dan ooit.


Infospirator

50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

Comments


bottom of page