top of page

WIJ ZIJN KRACHTIGE ENERGIEZENDERS.


In de schoot van het Innerlijk Sjamanisme, is de bestemming waartoe ik gekomen ben, die het Sjamanenveld me gaf en die ik aanvaard heb: ‘Leraar van verbinding in Licht en lichtheid.’

Het is vandaag, om het maar eens met een mooi woord te zeggen, in die hoedanigheid, dat ik deze blog met je wil delen die je een nieuw spiritueel opstapje kan geven naar je persoonlijke en onze collectieve taak:

‘Energiezenders van het Licht zijn.’


Niet alleen onze gedachten, maar ook wat we voelen, zeggen en doen, vertegenwoordigt een vorm van energie. Ieder van ons is zowel wakker als in onze slaap, een krachtige energiezender.

Onze gedachten creëren ‘visies’, onze gevoelens creëren emoties, onze woorden creëren ‘decreten’ en onze daden creëren ‘zaken’.


Deze vier vormen van energie, geven beknopt een beeld van wat ieder van ons is. Dit is het. Dit is wat we zijn, een energiemassa!

Onze geest en ons bewustzijn bewegen deze energie voort. In termen van energie zijn we een samen-stelling van deze vier vormen… en meer niet.

We zijn de som van onze:


Gedachten

Gevoelens

Woorden

Daden.


Terecht kan je je hierbij de vraag stellen of we dan niet ook, ‘van nature’ allemaal gelijk zijn?In ieder geval zendt, wat we in ieder moment denken, voelen, zeggen en doen, een resonantieveld uit in het universum, dat naar ons terugkeert teneinde onze werkelijkheid te scheppen. Ons bewustzijn bestuurt deze energie en we programmeren ons bewustzijn met de boodschappen die we naar elkaar uitzenden. Maar onthoud: energie is energie en zal de weg van de minste weerstand volgen. Daarom geldt dat als we ons richten op de gewenste resultaten, onze energieën ons zullen ondersteunen om die resultaten te verkrijgen. Dit is waar. Het is een metafysische wet.

Ken je de uitdrukking ‘de volhouder wint’, of ‘waar een wil is, is een weg?’ Een mooie illustratie van wat deze wet ons leert.

Door middel van deze vier vormen van energie (gedachten, gevoelens, woorden en daden)


Creëren we ieder onze eigen werkelijkheid.


We hebben gezien dat, omdat alles energie is en energie in cirkels ronddraait, ‘datgene wat we uitzenden naar ons terugkomt’. Aangezien dit zo is, weten we dat alles wat we genereren op een andere wijze bij ons terug moet komen. De conclusie is daarom:


Er bestaat niet zoiets als een vruchteloze gedachte.


Met deze pas-ontdekte kennis zijn we in staat de wereld op zijn kop te zetten en de Hemel op Aarde te brengen.

Nu we ondertussen wel bewust zijn van het feit dat we verantwoordelijk zijn voor het scheppen van onze werkelijkheid en aangezien we weten dat alle energie in cirkels ronddraait, belanden we bij de vraag:

Waar is ons ‘machtspunt’, waar beginnen we?

Er is werkelijk maar één antwoord op deze vragen:


Ons machtspunt in nu!


DE ENIGE WERKELIJKHEID DIE WE HEBBEN, LIGT IN IEDER MOMENT ZELF.

Wat we doen met ieder moment schept onze bestemming. Toch zijn er twee dingen die ons voortdurend van deze realisatie afhouden.

Dat zijn Het verleden en De toekomst.


Waar is het verleden? Alle dingen die we hebben meegemaakt, zijn slechts gedachten en energie in de hoofden van mensen. Iedere persoon heeft een andere kijk op de werkelijkheid op basis van individuele ervaringen. Bijgevolg is het verleden niet langer werkelijk, het is er niet meer. Het is een illusie, dus LAAT HET VAREN!

Waar is morgen? Waar is de toekomst? Je hebt de toekomst nog niet gecreëerd met je gedachten, je gevoelens, je woorden en je daden van vandaag. Bijgevolg is ook de toekomst niet echt, dus LAAT DE ANGSTEN EN ZORGEN OVER DE TOEKOMST VAREN!


Helaas besteden we, het grootste deel van onze tijd aan het ons zorgen maken over het verleden (dat voorbij is) en de toekomst (die we nog niet gecreëerd hebben). In verband met het verleden denken we aan de dingen die we betreuren… Ik zou willen dat ik dít had gedaan… Als ik dát maar niet had gedaan of gezegd… Ik zou willen dat ik dát besluit niet had genomen.

In verband met de toekomst zijn we vaak bang dat we geen werk meer zullen hebben, of geen relatie, of de andere dingen die we het liefst willen in het leven. Beide, het verleden en de toekomst, zijn in het huidige tijdsmoment ‘illusies’.


Let wel dit betekent niet dat je je verleden of het verleden niet mag leren kennen of dat je niet geïnteresseerd mag zijn in de toekomst. Dat is zelfs noodzakelijk, wil je begrijpen waarom we staan waar we staan. De kunst is dat je kan leren van het verleden, zonder je eraan te hechten. Dat je een visie mag hebben over de toekomst, maar dat je goed dient te beseffen dat een visie ‘VANDAAG’ in gedachte, gevoelens, woorden en daden IN de energie wordt gezet.


Observeer je gedachten dagelijks en stel vast hoeveel kostbare energie je spendeert aan deze mentale valkuilen. Welke cd’s speel je regelmatig af in je hoofd? Iedere keer dat je een angstige of spijtige cd speelt, beroof je jezelf van je kostbare tijd in het huidige moment om je toekomst te creëren. Gedachten als deze beroven ons van onze dromen en verzwakken ons, want alle gedachten die gebaseerd zijn op angst zuigen langzamerhand ons Licht weg. 


Zaterdag 10 juli 2021

Met dank aan Norma Milanovich, Shirley McCune, meester Kuthumi en de universele wetten voor spirituele groei. Met dank ook aan jou lezer met wie ik dit thema, vanuit mijn bestemming, kan delen.

Morgen ga ik verder in op hoe we met dit weten, vandaag aan de slag kunnen gaan en vertel ik ook wat meer over de fantastische inspirators voor deze blog.

'Moge deze dag een tevreden dag zijn in jouw leven.'

Christina von Dreien


38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

Comments


bottom of page