top of page

VAN EXTERNE MACHT NAAR AUTHENTIEKE KRACHT.

Bijgewerkt op: 11 dec. 2021


Naast de heftige eindstrijd van de ‘externe macht’, zien we langzamerhand een nieuwe vorm van ‘kracht’ ontstaan.

Een kracht die het leven liefheeft in iedere vorm waarin het verschijnt. Een kracht die niet oordeelt over dat wat ze tegen komt, een kracht die bereid is aandacht te hebben voor de betekenis en de waarde van het kleinste detail op aarde. Dit is 'authentieke kracht'.


Wanneer we onze gedachten, emoties en handelingen afstemmen op het hoogste deel van onszelf, zijn we vervuld van enthousiasme, doel en betekenis. Het leven is rijk en vol. We hebben geen gedachten van bitterheid. We hebben geen herinnering aan angst. We zijn vreugdevol en intiem betrokken bij onze wereld.

Dit is de ervaring van AUTHENTIEKE KRACHT.


Authentieke kracht heeft zijn wortels in de diepste bron van ons wezen. Authentieke kracht kan niet gekocht, geërfd of opgepot worden.

Een authentiek bedreven persoon is niet in staat om iemand of iets tot slachtoffer te maken. Een authentiek bedreven persoon is iemand die sterk is, zo krachtig, dat het idee om geweld tegen een ander te gebruiken geen deel uitmaakt van zijn of haar bewustzijn.


We evolueren van een soort die macht als extern nastreeft, naar een soort die ‘authentieke kracht’ nastreeft. Wij laten de verkenning van de fysieke wereld achter ons, als ons zielsmiddel voor evolutie. Dit middel tot evolutie, en het bewustzijn dat voortvloeit uit een bewustzijn dat beperkt is tot de vijf zintuiglijke modaliteit, zijn niet langer toereikend voor wat wij moeten worden.
Wij evolueren van mensen met vijf zintuigen naar mensen met meerdere zintuigen.

Onze vijf zintuigen vormen samen één enkel zintuiglijk systeem, dat is ontworpen om de fysieke werkelijkheid waar te nemen. De waarnemingen van een MULTISENSORISCHE MENS, reiken verder dan de fysieke werkelijkheid naar de grotere dynamische systemen waarvan onze fysieke werkelijkheid slechts een onderdeel is. De multisensorische mens is in staat om de rol waar te nemen en te waarderen die, onze fysieke werkelijkheid speelt in een groter plaatje van evolutie en de dynamiek waardoor onze fysieke werkelijkheid wordt geschapen en in stand gehouden. Dit rijk is onzichtbaar voor de mens met vijf zintuigen.


Het is in dit onzichtbare rijk dat de oorsprong van onze diepste waarden wordt gevonden. Al onze grote leraren waren of zijn, multisensorische mensen. Zij hebben tot ons gesproken en gehandeld in overeenstemming met percepties en waarden die het grotere perspectief van het multisensorische wezen weerspiegelen en daarom wekken hun woorden en handelingen in ons de herkenning van waarheden.


Vanuit de perceptie van een mens met vijf zintuigen zijn we ‘alleen’ in een universum dat fysiek is. Vanuit de perceptie van de multisensorische mens zijn we ‘nooit alleen’ en is het Universum levend, bewust, intelligent en mededogend. Vanuit de perceptie van een vijf-zintuiglijk mens is de fysieke wereld een onberekenbaar gegeven waarin wij ons op een onberekenbare manier zelf vinden, of niet en dus streven we ernaar haar te domineren zodat we kunnen overleven.

Vanuit de perceptie van de multisensorische mens is de fysieke wereld een leeromgeving die gezamenlijk wordt gecreëerd door de zielen die haar delen en alles wat zich daarin voordoet dient hun leren.


Vanuit de perceptie van de vijf-zintuiglijke mens hebben intenties geen gevolgen, zijn de gevolgen van handelingen fysiek, en hebben niet alle handelingen invloed op anderen. Vanuit het perspectief van de multisensorische mens bepaalt de intentie achter een handeling de effecten ervan, elke intentie beïnvloedt zowel ons als anderen en de effecten van intenties reiken veel verder dan de fysieke wereld.


Wat betekent het te zeggen dat er een "onzichtbaar" domein bestaat waarin de oorsprong van ons dieper begrip gelegen is?

Wat zijn de implicaties van het bestaan van een domein, een sfeer, een referentiekader dat niet waarneembaar is met de vijf zintuigen, maar dat wel gekend, verkend en begrepen kan worden door andere vermogens?


Wanneer een vraag wordt gesteld die niet binnen het gangbare referentiekader kan worden beantwoord, kan deze als onzinnig worden bestempeld, of men kan de vraag afdoen als een vraag die niet op zijn plaats is, OF de persoon die de vraag stelt kan zijn of haar bewustzijn uitbreiden tot een referentiekader van waaruit de vraag kan worden beantwoord. De eerste twee opties zijn de gemakkelijke uitwegen uit een confrontatie met een vraag die onzinnig of ongepast lijkt. Maar de zoeker en de ware wetenschapper, zal zichzelf toestaan uit te breiden naar een referentiekader van waaruit de antwoorden die hij of zij zoekt begrepen kunnen worden.

Wordt dus zeker nog vervolgd…


 

Zaterdag 7 augustus 2021

Met dank aan inspirator Gary Zukav.


Infospirator
63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

Comments


bottom of page