top of page

‘OEI, EEN CONFLICT! WAT NU?’Er bestaan tal van modellen, boeken en podcasts die je van een aantal  interessante stappenplannen voorzien om de kwetsbare situatie van een conflict te ontmijnen. Maar de moeilijkheid is dat hoe meer stappen je moet doorlopen op het ogenblik dat er een conflict plots de kop op steekt, hoe meer kans je loopt dat het zich al tot een vulkanisch, destructieve kracht ontwikkelt heeft nog voor jij aan stap vijf van zeven bent.

 

Daarom laten de Oosterse vechtsporten alle overbodige bewegingen los om zich te kunnen concentreren op een paar snel te produceren basisbewegingen die tijdverspilling voorkomen en de effectiviteit aanzienlijk vergroten. Ze hebben ons ook geleerd dat het allerbelangrijkste talent dat je in de éérste plaats dient te ontwikkelen bij elke vorm van conflict, tumult of aanval, is:

 

'Het beste van je Emotionele Intelligentie naar boven kunnen brengen om kalm en neutraal te blijven.'

 

Ook interessant om je te realiseren is, dat bij het losbreken van een conflict, slechts een topje van de ijsberg zichtbaar wordt. Vaak zit onder water de grootste aanstoker in de vorm van ‘een oude programmering’ die plots voeding en dus ook kracht krijgt: Een gevoel van ALTIJD tekort gedaan worden, van NOOIT gehoord, NOOIT gezien, NOOIT erkend te worden, ervan overtuigd zijn dat wie het hardst schreeuwt ALTIJD wint, onmacht, macht, gelijk krijgen is ALTIJD belangrijker dan geluk creëren, of 'hidden agenda’s' die maken dat niet de essentie van het probleem de leidraad is, maar wel 'Frustration in Chaotic Action’.

 

In zijn zoektocht om conflicten te ontmijnen, werkt de sjamaancoach of de sjamaan in maatpak met slechts twee ‘zichtbare’ stappen die hem in staat stellen om gemakkelijk en effectief te reageren op conflicten in elke situatie.

 

Stap 1: Is zoals hierboven al vermeld: Leer in de eerste plaats je eigen emoties meesteren en zorg ervoor dat je in staat bent om bij een conflict het beste van je

Emotionele Intelligentie in werking te stellen om zelf kalm en neutraal te blijven.

 

Weet dat wanneer je je in een zeer emotioneel conflict bevindt,

iedere partij minstens vijf seconden nodig heeft om ervoor te zorgen dat hun logische hersenen (frontale lobben), hun emotionele hersenen (amygdala), kunnen bijbenen.

Onze emoties kunnen plots in versnelling schakelen, waardoor ze ons lichaam in een 17.000ste van een seconde veroveren, wat minstens twee keer zo snel is als wat het logische brein kan bereiken. Het is dus van cruciaal belang dat je een paar seconden de tijd kan nemen om je frontale lobben in te halen.

 

Hoe kan je dan de gemoederen bedaren en de aandacht verleggen?

 Wat als je op zo’n moment de communicatie naar een diepere laag, zou kunnen laten zakken? Ja, het is in de meeste gevallen mogelijk. Wij vragen ons bij aanvang van iedere interventie af:

 

  • Is onze interventie doelmatig op een manier die weinig middelen en inspanningen vraagt en is ze  voldoende eenvoudig

 

  • Is ze doeltreffend, ongeacht de manier waarop het doel bereikt wordt, via de zichtbare of de niet zichtbare wereld, zolang het maar ecologisch verantwoord is

 

  • Bereiken we een maximaal effect.


Als sjamanen gebruiken we daarvoor een specifieke native tool die

‘The Talking Stick in the Sharing Circle' noemt. Wie de praatstok in de hand heeft, verbindt er zich mee en respecteert minstens vijf minuten stilte alvorens te praten. De praatstok heeft de nodige kracht om de aandacht te laten verdiepen. Op dat ogenblik mag ook niemand anders praten. Er is hierdoor een bewuste Time-Out van vijf minuten. Nadien mag niemand hij/zij die spreekt onderbreken zolang deze ‘zijn of haar’ standpunt vanuit de IK-vorm, uit de doeken doet. Pas wanneer de sprekende persoon de praatstok doorgeeft aan de volgende of een veer specifiek aan iemand geeft waarvan hij een antwoord wil krijgen, komt deze deelnemer aan het woord, maar ook nu pas na vijf minuten stilte.

 

Het is onvoorstelbaar hoe snel de gemoederen kalmeren en de gesprekken naar een diepere, rustigere laag zakken als iedereen vertrekt vanuit een bewust stilte-moment, zich kan uitdrukken vanuit de IK-vorm en de ononderbroken tijd krijgt om uit te drukken wat hij denkt en voelt, zonder angst voor represaille of vernedering. En dat privilege geldt voor ieder die betrokken is in het conflict. Het is wel aan ons coachen om erop te letten dat niemand de vooropgestelde regels overschrijdt.

 

Het gebruik van de praatstok zorgt ervoor dat de vlucht of vechtmodus niet wordt opgestart of alvast wordt getemperd, waardoor de impuls om aan te vallen vermindert, net als de passieve agressie omdat die in dit geval te zeer zou kunnen opvallen, wat mensen die deze techniek graag toepassen liever niet hebben. Eens de deelnemers van het conflict geluisterd hebben naar het volledig verhaal en alle argumenten van eenieder, wordt vaak helder wat feiten zijn, wat gecontroleerd is, of net niet, wat veronderstellingen zijn, wat mogelijk en haalbaar is en wat niet, enz… De coach die vanuit de verschillende perspectieven empathisch heeft meegeluisterd kan dan een synthese presenteren waarop verder kan gewerkt worden.

 

In zijn/haar voorbereiding heeft de sjamaancoach meestal ook al contact genomen met de niet zichtbare wereld met de vraag:

‘Wat hebben we nodig om van de huidige disbalans naar een nieuwe vorm van balans te gaan?’ of ‘Wat heeft deze groep nodig om de harmonie te herstellen?’

Uiteraard zal de sjamaancoach in zijn voorbereiding ook via zijn eigen drum, of via 20’ drum op de Iphone de hulp van zijn spirituele helpers uit de niet-zichtbare wereld vragen.

 

Voor wie dit laatste een beetje weirdo klinkt…

‘Fair enough but this is how the shaman-coach addresses conflicts.’

 


PS: Het gebruik van de praatstok wordt ondertussen zowel in het bedrijfsleven als in kleuterklassen, Lager en Hoger onderwijs gebruikt om terug naar een cultuur van ‘luisteren’ te evolueren, veeleer dan naar de huidige cultuur van: ‘Wie het hardst roept, of de ruimte verlaat, heeft gelijk.’

 

 

Donderdag 22 februari 2024

Met dank aan de uitdager van deze vraag.

 

 

 

32 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Had ik nu nodig,, Thanks😘

Like
bottom of page