top of page

Red de wereld, begin met jezelf

Leer omgaan met disharmonie Deel 3.2 Zondag 21 juni 2020

Dissonant is de muziekterm voor twee of meer noten, die samen niet prettig klinken, ze ‘wringen, ze klinken niet samen.’ Een dissonant is het tegenovergestelde van een consonant; een samenklank die juist heel goed in het gehoor ligt. Dissonanten zorgen voor spanning in de muziek: de samenklank moet ‘oplossen’ naar een consonant om de spanning weg te nemen. Dissonantie is het omgekeerde van consonantie en betekent 'gebrek aan harmonie'.

We leven in een omgeving die door velen als dissonant of toxisch wordt ervaren. We handelen op een manier die de elementen niet ondersteunt die ons ondersteunen, waardoor we onevenwicht brengen in de systemische wet van ‘Geven en Nemen’.

We gieten, gooien en spuiten vervuilende stoffen in het milieu en je kan hetzelfde zeggen over wat we psychisch in onze ‘environment’ droppen.

Vanuit sjamanistisch perspectief refelecteert onze buitenwereld ons de giftigheid van onze innerlijke omgeving. Net zoals we ons gedrag moeten veranderen en dringend, onze buitenwereld dienen op te kuisen, zo ook is er nood aan schoonmaak van onze eigen innerlijke wereld.

 

We zijn geboren om de ervaring op te doen van een hele reeks emoties. Het is onze bestemming om ervaringen op te doen van vreugde en verdriet, blijheid en depressie, maar net zo goed van liefde en boosheid. Het is gezond voor ons om een breed scala aan emoties te doorleven; dat maakt onderdeel uit van de ervaringen van het mens-zijn.

Emoties hebben, gaat samen met gepassioneerd zijn over het leven en hoe we er ons in engageren. Door emoties te onderdrukken, ontstaat er stagnerende energie, wat kan leiden tot zowel emotionele als fysieke aandoeningen. Als we kijken naar -de spirituele- oorzaak van persoonlijke en collectieve ziekten, dan is de psychische of fysieke wonde ontstaan door bijvoorbeeld, iemand die woede ontvangt, niet ongebruikelijk.

In de sjamaanse traditie (her)kent men het verschil tussen een emotie ‘hebben’ en onze emoties ‘uitdrukken’, versus het ‘doorsturen van een energie die -gekoppeld- wordt aan de emotie’.

Het verschil tussen energie uitdrukken en ze sturen, is ogenschijnlijk subtiel, maar de impact daarentegen is zéér verschillend.

Ik droomde ooit dat ik, in een kantoor, naar een groepje mensen toestapte, die samen aan het praten waren tijdens hun koffiepauze. Ogenschijnlijk was de sfeer zeer ontspannen. Er werd gelachen en er werd over en weer gepraat. Maar toen ik dichterbij kwam, werd ik me er van bewust dat sommige werknemers onzichtbare ‘slagen’ naar anderen stuurden.

Ik kon die energiebewegingen over en weer zien gaan. In mijn droom vroeg ik aan iemand die psychisch werd geslagen: ‘ Gaat het?’ en tegen de andere werknemer zei ik: ‘Heb je gezien wat je net hebt gedaan?’. Maar geen van beiden waren zich bewust van wat er zich op een onzichtbaar niveau afspeelde. Ze waren zich compleet onbewust van wat er met hen beiden gebeurde. In de buitenwereld lachten ze naar mekaar, maar op het onzichtbare level, speelde zich iets heel anders af.

Als je aandacht krijgt voor de woordenschat en zinnen die je dagelijks hoort of zelf gebruikt, dan merk je pas hoe vaak ze geassocieerd zijn met negatieve of geweldadige energie.


Ze is opdringerig.

Hij negeert mijn ruimte.

Haar voorstel werd meteen afgeschoten!.

Ze zijn erop uit om je een mes in de rug te steken.

Onze hele afdeling wordt gegijzeld door zijn gedrag.

Er worden constant steken onder water gegeven.


Elk woord begint met een gedachte. Ieder gedachte is energie. De energie die je dan aan het woord koppelt en doorstuurt, is een ‘gif-vorm' die je uitstuurt naar de ander.

Deze actie verzwakt de 'Personal Power' van degene die het gif stuurt. Want als je een vislijntje uitgooit, mag je verwachten dat er actief of passief iets zal terugkomen EN het verzwakt de ‘Personal Power’ van de andere, met name door verzwakking van het vertrouwen in het Zelf. Gebeurt dit vaker, dan stapelt de negatieve energie zich op en is het absoluut niet onmogelijk dat dit leidt tot sarcasme, depressie, burn-out, fysieke pijnen in nieren, lage rugpijn, maag, darmen enz …

De energie van toxische uitspraken werkt onzichtbaar op een psychisch level. De invloed daarentegen, laat zich voelen op zowel ons fysiek als ons psychologisch welzijn. Werken met de energie die achter onze woorden schuil gaat, draagt een onvoorstelbare hoeveelheid kracht in zich... en dus hopelijk ook een bewustzijn van de verantwoordelijkheid die we dragen als we ze 'gebruiken' en/of misbruiken.

Niet alleen beïnvloeden woorden onze relaties met anderen, maar net zo goed dat wat we uiteindelijk zullen creëren in de wereld. Maar het zijn ook 'krachtige hulpmiddelen' om de energie die we projecteren te transformeren.

 

Voor mij zijn woorden als muzieknoten, als een verzameling van consonanten en dissonanten. Er mogen, wat mij betreft, zeker regelmatig dissonanten naar boven komen in de muzieklijn van mijn leven. Dat brengt leven in de brouwerij en het houdt me ‘wakker en fris’, maar als voedende teneur van mijn leven, kies ik voor een hoofdmoot aan consonanten en ijver ik voor het ‘oplossen’ van de samenklank van consonanten en dissonanten.

Dat voedt niet alleen mij, maar zeker ook de wereld.

Welk soort muziek verkies jij in je leven?

Of als dat beeld voor jou beter werkt: Woorden zijn als zaden. Iedere keer dat we een woordzaadje planten, zal het groeien, althans als het in voldoende vruchtbare grond terecht komt.

Welke zaden plant jij in ‘De Tuin van jouw Leven’?

Zaden van liefde, van haat, van angst, van twijfel…?

En tenslotte nog een kleine afsluiter:

Wist je dat zelfs de toverspreuk die -jij en ik- als kind hebben gehoord en die we daarna hebben doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen, niet zomaar een verzameling woesjie, fancy, niks-zeggende klankjes zijn.

Neen, het is een bestaand woord in het Aramees. De oorspronkelijke spelling is

‘abraq ad habra’ wat letterlijk betekent: ‘Wat ik spreek, zal ik creëren.’

Wil je reageren … en heb je geen zin om te reageren via de blog, dan kan het ook nog steeds via de tijdlijn van de facebookpagina.

Lezen is ‘dank u’, reageren is ‘waow’ en delen is … ‘dikke merci’.

*Neem ook even een kijkje op de website ‘Mensj.be’ voor de blogreeks over

‘Toxisch leiderschap’.

Sjamaancoach & Infospirator

46 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

1 Comment


mmmm... meer dan ooit om meer dan twee maal na te denken alvorens iets te zeggen... ik vind het wel een verpletterende verantwoordelijkheid geworden...

Like
bottom of page