top of page

NIEUWE INDICATOREN VAN RIJKDOM EN WAARDEN


Aan het woord: José Gualinga


De wereld van het woud en de oude culturen die nog steeds samenleven in verbondenheid met de levende jungle, de jungle van de wezens, kunnen inspireren tot complexe en filosofische gedachten. We worden geïnspireerd om na te denken over de kosmos; over traditionele levenswijzen gebaseerd op jacht, visserij en landbouw; over geneeskunde, heilige planten, sociaal-culturele thema's, geschiedenis en spiritualiteit.


Leven van de natuurlijke hulpbronnen van het bos in de 21e eeuw stelt ons in staat weerstand te bieden tegen de agressieve geglobaliseerde wereld van de markt, waarin de meeste burgers van deze planeet zijn ondergedompeld. Dit levensprincipe heeft ons doen inzien dat het mogelijk is om samen te leven, met respect voor het evenwicht van de aarde en met gebruik van alleen datgene wat nodig is om te leven.


De mensen en leiders van Sarayaku willen niet achterblijven in een statische conformistische manier die enkel wacht op oplossingen. Integendeel, wij hebben besloten om deel uit te maken van de globale oplossing door bij te dragen met onze ervaring, ons denken, onze kennis en onze levensfilosofie vanuit de buik van het levende woud. De volkeren van de inheemse gemeenschappen in het Amazonegebied staan het dichtst bij de aarde en de wezens van het levende oerwoud, en de Sarayaku behoren tot die volkeren.


Klimaatverandering kan alleen worden opgelost als we 'actief' naar oplossingen zoeken. Wereldburgers moeten een lange weg afleggen van verzet en vreedzame strijd, naar een ander perspectief dat wij 'Tiam' noemen. Op zichzelf is deze filosofische gedachte slechts een vorm van kennis, maar zij kan werkelijkheid worden als ieder van ons deelneemt aan de 'minga', (collectief gemeenschapswerk).


Tiam is een tegenwicht tegen het dominante wereldbeeld, dat de natuur als "ander" ziet;

als een object voor uitbuiting. Dit heeft geleid tot onevenwicht en ernstige klimaatveranderingen, evenals de huidige pandemie. De kern van onze filosofie is het inzicht dat wij leven als een embryo in de schoot van de Pachamama (Moeder Aarde). Alleen op die manier wordt de natuur gerespecteerd, leven we harmonieus en profiteren we van de hulpbronnen die de Pachamama ons schenkt. Wij geloven dat als de mens deze manier van leven aanvaardt, de pijn van de planetaire wond gevoeld en geheeld zal worden, en het leven opnieuw geboren zal worden.


Meer dan ooit geloven wij dat de mensheid de aarde opnieuw moet voelen; moet erkennen en verklaren dat de zeeën, gletsjers, vulkanen levend zijn, de coëxistentie in onszelf moeten voelen; moeten beseffen dat wij de natuur zelf zijn.


Tiam stelt voor nieuwe indicatoren van rijkdom en waarde te creëren, die de rijkdom moeten meten van een gezond en vruchtbaar land, een overvloedige fauna, onbezoedelde rivieren, een leven in solidariteit, delen, eenheid, en de rechtvaardige verdeling van rijkdom. Zij stelt radicale veranderingen voor in het wereldwijde onderwijssysteem om deze filosofische gedachte in elk stadium te integreren, van de gezinseenheid, via de vroege onderwijscentra tot het hoogste studieniveau.


Inheemse volkeren dragen reeds bij tot oplossingen voor de wereldwijde klimaatverandering door zorg te dragen voor hun grondgebied, dat een mega-diversiteit aan levende wezens herbergt. De Sarayaku hebben het 'Kawsak Sacha'@ (Levende Jungle) levensproject opgevat als een krachtige kern en epicentrum, zodat we via deze onzichtbare wezens, die bewust zijn en dus wettelijke rechten hebben, het evenwicht van de aarde kunnen regelen en samen de klimaatverandering kunnen bestrijden.


Het fenomeen van de klimaatverandering en de overstromingen die wij in maart hebben gekend, verbazen ons niet. Het zijn de reacties van een machtige kracht als antwoord op de schadelijke gevolgen waarmee zij wordt geconfronteerd. Het is dezelfde kracht die door onze taytas of yachaks (sjamanen) wordt aangeroepen om de zieken te genezen en het leven te herstellen. Water is een levend wezen en zijn vorm vertegenwoordigt gezondheid en frisheid. Zijn kracht is zo krachtig dat het alles kan vernietigen, of het kan helen en de aarde schoon en vruchtbaar achterlaten.


 

Zaterdag 1 mei 2021

Met dank aan mijn inspiratoren: stamleider José Gualinga en zijn stamleden, de Kichua-stam in Ecuador. Wil je meer weten over un project. Tik dan op internet de naam José Gualinga in.


Sjamaan-Coach-Infospirator


53 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

Comments


bottom of page