top of page

IS MIJN KEUZE EEN DAAD VAN GELOOF EN VERTROUWEN OF IS HET EEN DAAD VAN ANGST?


Elke belangrijke keuze die we maken wordt geleid vanuit één van twee plaatsen; ofwel is het een daad van geloof en vertrouwen ofwel is het een daad van angst. Vertrouwen opent de deur naar een nieuwe toekomst. Het stelt ons in staat nieuwe wegen in te slaan en andere wegen te verkennen. Wanneer we gegrondvest zijn in geloof/vertrouwen, hebben we de moed om te reizen naar bestemmingen die we nog nooit hebben bezocht.

Deze uiterst krachtige vraag:


"IS DIT EEN DAAD VAN GELOOF EN VERTROUWEN OF IS HET EEN DAAD VAN ANGST?"


ondersteunt ons bij het maken van keuzes vanuit ons hoogste zelf, vanuit het deel van ons dat diep verbonden is met alles wat is en alles wat zal zijn. Als we keuzes maken die voortkomen uit onze spirituele essentie en gegrond zijn in vertrouwen en geloof, ervaren we grenzeloze vrijheid. Vertrouwen en geloof zijn vrienden aan onze zijde.

Wanneer we het toelaten, fungeren vertrouwen en geloof als de vloer onder onze voeten. Wanneer we keuzes maken die geworteld zijn in vertrouwen, geloven we erin dat er een kracht is, een ongeziene kracht, die ons leidt. Wanneer we vertrouwen hebben, weten we dat er voor ons gezorgd wordt. Geloof en vertrouwen geven ons het vermogen om verder te kijken dan onze onmiddellijke omstandigheden en ons moedige nieuwe keuzes voor de toekomst voor te stellen. Vertrouwen betekent geloven in iets dat verder gaat dan wat wij kennen. Geloof hebben dat we deel uitmaken van een groter geheel laat ons wegsmelten van afgescheidenheid. Geloof en vertrouwen geven ons kracht en geruststelling en laten ons baden in de wijsheid dat we nooit alleen zijn.


Geloof en vertrouwen zijn de basis voor een geestelijk leven. Wanneer we de keuze maken om te handelen vanuit geloof/vertrouwen in plaats van vanuit angst, zijn we in staat om de wereld vanuit een hoger perspectief te bekijken. Vertrouwen nodigt ons uit te geloven in iets wat we niet kunnen zien, voelen of weten. Wanneer onze daden gebaseerd zijn op geloof en vertrouwen, kiezen we ervoor om vertrouwen te stellen in iets dat onze angsten overstijgt.

Angst daarentegen houdt ons geworteld in het verleden. Angst voor het onbekende, angst om in de steek gelaten te worden, angst voor afwijzing, angst om niet genoeg te hebben, angst om niet genoeg te zijn, angst voor de toekomst - al deze angsten en nog veel meer houden ons gevangen, houden ons vast aan dezelfde oude patronen en houden ons vast aan dezelfde keuzes, steeds maar weer. Angst weerhoudt ons ervan om buiten het

comfort - of zelfs het vertrouwde ongemak - te treden van wat we kennen. Het is bijna onmogelijk om onze hoogste visie voor ons leven te bereiken zolang we ons laten leiden door onze angsten.


Onze angsten vertellen ons wat we wel en wat we niet kunnen doen. Ze vertellen ons om klein te spelen en veilig te zijn. Onze angsten zorgen ervoor dat we wanhopig proberen vast te houden aan gewoontes en gedragingen, zelfs als die ons niet langer dienen. De wortel van al onze zich herhalende negatieve patronen is angst. Angst leidt ons rond en rond in cirkels, nooit toestaand om ons een uitweg voor te stellen uit levens die ons binden en verslaan.


Waar zijn we bang voor? We zijn bang dat het leven ons niet zal brengen wat we willen of denken nodig te hebben. We zijn bang dat als we het proberen en falen, het te veel pijn zal doen. Of misschien zijn we bang dat als we slagen, we ons schuldig zullen voelen en het niet aankunnen. We vrezen dat als we opstaan en ons deel van de wereld opeisen, we zullen worden afgewezen of in de steek gelaten door onze vrienden en familie. We vrezen dat ons leven onbeheersbaar wordt en dat we de controle zullen verliezen.

Telkens als we iets doen dat niet strookt met ons verleden - dat anders is dan wie we zijn geweest, wie we denken dat we zijn, of moeten zijn - worden we geconfronteerd met onze angsten.


Maar als we keuzes blijven maken vanuit een plaats van angst, missen we vitale kansen en garanderen we onszelf een toekomst die niet meer is dan een voortzetting van ons verleden. Als we echt eerlijk zijn tegenover onszelf, zullen we zien dat veel van onze acties en keuzes voortkomen uit de angst dat verliezen wat we al hebben - zelfs als we het niet leuk vinden - erger zal zijn dan niet krijgen, wat we willen. Onze angst drijft ons ertoe een baan aan te nemen die we niet willen omdat we bang zijn dat we niet genoeg geld zullen hebben. Onze angst kan ons in een uitzichtloze relatie houden omdat we bang zijn dat we niemand anders zullen vinden, of het kan ons ertoe brengen keuzes te maken die onszelf ont-eren omdat we bang zijn dat een andere kans niet op ons pad zal komen. Wanneer angst onze keuzes beheerst, blijven er weinig opties over. Angst wakkert zelftwijfel en interne kritiek aan.

Angst vernietigt en roeit mogelijkheden uit.


Angst sluit ons af, terwijl geloof ons opent. Onze angsten bestaan uit onze woede, pijn, zorgen, wrok en onzekerheden. Vertrouwen en geloof bestaan uit hoop, mogelijkheden, vertrouwen en innerlijk geloof in de welwillendheid van het universum.


De meesten van ons geven een verkeerde plek aan vertrouwen/geloof.

We hebben meer vertrouwen in onze pijn, ons verleden en onze negatieve overtuigingen dan in ons aangeboren recht om gelukkig te zijn.

We geloven dat we slachtoffers zijn; we geloven dat wij tekort zullen schieten, dat we bedrogen zullen worden of dat het leven niet goed voor ons zal uitdraaien. We vertrouwen er niet op dat aan onze behoeften zal worden voldaan. We vertrouwen er niet op dat we alles zullen krijgen wat we willen. Wanneer we vertrouwen stellen in onze angsten, blijven we gesloten en sluiten we ons af van de dingen waar we het meest naar verlangen.

Wanneer we vertrouwen hebben in onze negatieve overtuigingen, in onze gebreken en in onze onzekerheden, beroven we onszelf van de mogelijkheid om te groeien en te veranderen en op te bloeien tot de goddelijke wezens die we bedoeld zijn te zijn. Als we onszelf deze vraag stellen, wordt onmiddellijk duidelijk hoeveel of hoe weinig we de wereld vertrouwen.


Wanneer we ervoor kiezen een op geloof en vertrouwen gebaseerd leven te leiden, is onze eerste taak af te treden als algemeen directeur van het universum. Geloof en vertrouwen vragen ons om de controle over ons leven over te geven. Overgave is een daad van moed.

Het is een goddelijk pad dat ons toegang geeft tot realiteiten voorbij wat we kennen. Overgave en een op geloof/vertrouwen gebaseerd leven is het erkennen van de goddelijke natuur van het universum.

Overgave bevestigt dat wij vertrouwen op een hogere macht die voor onze behoeften zorgt en ons in de richting van de verlangens van ons hart leidt.

Overgave is een daad van geloof en vertrouwen; het is een geschenk dat je jezelf geeft.


Het is zeggen: "Ook al voel ik me bang of weet ik niet zeker waar ik heen ga, ik vertrouw erop dat alles zal uitdraaien in mijn hoogste en beste belang.

Geloof staat gelijk aan vertrouwen. Geloof biedt ons hoop, kansen en beloften.

Als we ervoor kiezen om in geloof/vertrouwen te leven, zullen we gezegend worden met de steun en het partnerschap van het universum.


 

Van waaruit, lieve lezer, maken –jij en ik- onze ‘bewuste’ keuzes?

Willen we persé algemeen directeur van het universum blijven, of durven we het aan, om het landschap van geloof en vertrouwen te verkennen?


Met dank aan jou lezer om mee op zoek te willen gaan naar de antwoorden op ‘Rake vragen’ die we ons kunnen stellen om dichter bij onze dromen en verlangens te kunnen komen.

De blog van vandaag draag ik ook wel speciaal op aan vriend Gino die het oude pad aan het verlaten is om iedere dag, met vallen en opstaan, dichter bij het nieuwe pad van vertrouwen en geloof te komen. In respect en waardering voor zijn ‘bewuste keuze’.Infospirator30 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

1 Comment


Ook voor mij een perfecte timing van deze boodschap!

Zet al wat zich nu afspeelt in een helder perspectief.

Zelfs de hand op de foto is zeer herkenbaar ;-)

DANK!

Like
bottom of page