top of page

WIE ZIT ER BEST AAN HET STUUR VAN DE BUS?

Wie moet baas zijn? Moet er wel een baas zijn? Wat is de oplossing?

Dit is, zoals gisteren al gezegd, een zeer uitdagend dilemma. Oudere zielen willen anderen niet controleren en willen ook niet gecontroleerd worden. Zij willen maximale vrijheden voor iedereen, maar zij zijn soms vergeten dat veel jongere zielen deze vrijheid niet willen.

Zij willen controle en als zij de vrijheid krijgen om te controleren en te dicteren zullen ze verschrikkelijke dingen doen. Oudere zielen staan dus voor een groot probleem. Zij mogen niet toestaan dat jongere zielen regeringen, religies of grote groepen mensen overnemen, omdat zij er een puinhoop van zullen maken en iedereen zullen onderdrukken, zelfs doden. Deze noodzaak om het gedrag van jongere zielen te beperken is in strijd met het gevoel van de oudere ziel om iedereen volledige expressie te geven, een volledig democratisch proces. Helaas kunnen jongere zielen niet met democratie omgaan, zij willen het ook niet, en zij zullen ernaar streven vrijheden zo snel als zij kunnen uit te roeien.

Oudere zielen worden dus geconfronteerd met het beperken van de macht en vrijheid van jongere zielen om dingen te verpesten en dat is moeilijk te doen. In het dagelijks

leven doen we dit automatisch. We laten kinderen niet stemmen, we laten ze niet autorijden, we laten ze geen alcohol drinken, en we doen wat we kunnen om hen te beschermen omdat ze te jong zijn om beter te weten. Maar jongere ‘zielen’ beschermen we niet tegen zichzelf en anderen omdat zij in volwassen lichamen zitten en de cultuur in het algemeen de leeftijd van de ziel niet erkent als een factor in wat er gebeurt. Het enige wat we doen is ze met miljoenen tegelijk in de gevangenis gooien omdat zovelen van hen in het rechtssysteem terechtkomen. Is dat een manier om kinderen te behandelen? Nee, het maakt ze alleen maar erger.


We hebben dus een echt probleem en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Misschien hebben we een manier nodig om na te gaan wie een ‘jongere ziel’ in de wereld is. Waarden bepalen de leeftijd van de ziel, dus misschien hebben we een manier nodig om vast te stellen wat iemands waarden zijn voordat hij kan stemmen voor de ultieme leiders of voordat hij een ambt kan bekleden of iets dergelijks. Wie maakt de test? Wie voert het uit? Is dat te veel controle? Als we niet iets in die richting doen, zullen we blijven zitten met wat we hebben, een complete puinhoop.


Misschien moet er een manier komen waarop mensen het recht verdienen om te stemmen of zich verkiesbaar te stellen door aan te tonen dat zij integer zijn en verantwoordelijk leven, niet rechtvaardig volgens een of andere godsdienst. Hoe gaan we over op een wereld waarin de meest ontwikkelde mensen, de meest bewuste mensen het meer voor het zeggen hebben en de kinderen worden ontheven van verantwoordelijkheden die ze toch al niet aankunnen?
Deze weg is bezaaid met gevaren, want er zijn zoveel manieren waarop het fout kan gaan. Corruptie kan altijd de kop opsteken, het systeem kan worden misbruikt of gemanipuleerd, en er zou opnieuw een nachtmerrie ontstaan. Er is geen gemakkelijk antwoord op deze uitdaging, maar je kunt er zeker van zijn dat ditzelfde probleem al vele malen eerder is aangepakt in vele tijden en op vele plaatsen in dit uitgestrekte universum.


Er zijn zelfs tijden van grote vrede op deze planeet geweest en bestuurssystemen die in het verleden over het algemeen vrij goed werkten voor de meerderheid. Misschien moeten deze worden herzien en aangepast aan onze moderne wereld. We hebben vele systemen geprobeerd op deze planeet en voor het grootste deel zijn ze mislukt door corruptie en manipulatie. Sommige waren veelbelovend, maar ook die zijn mislukt omdat de hebzucht van enkelen het systeem heeft overgenomen. Dit is wat er met ons democratisch systeem is gebeurd. Het is misschien het beste systeem dat we tot nu toe hebben gevonden, maar het is hard aan hervorming toe. In de eerste plaats moeten de geldbelangen eruit verbannen worden, want ons kapitalistisch monetair systeem heeft het gecorrumpeerd. Zij moeten op de een of andere manier gescheiden worden om de democratie beter te laten functioneren.


Socrates waarschuwde lang geleden al voor deze gevaren en daarom kreeg hij het bevel om dolle kervel in te nemen en te sterven. De gevestigde belangen van die tijd vonden dat hij in de weg stond van hun ambities. Socrates was een transcendente ziel, ouder dan een oude ziel en met impact doorheen de geschiedenis op een groter aantal mensen. Men noemt deze zielen dan ook ‘bezielers’. Hij was een zeer wijs mens die niet bang was om mensen te waarschuwen voor de gevaren van het systeem waar zij voor stonden. Hij zei dat het een ramp zou zijn om iedereen stemrecht te geven, zelfs de ongeschoolden en onwetenden, omdat zij zo gemakkelijk gemanipuleerd konden worden door gewetenloze politici die met zilveren tongen zouden spreken en hun de wereld zouden beloven, om vervolgens te doen wat zij maar wilden. Had hij het mis? Zei hij dat geld het systeem kon corrumperen en dat gevestigde belangen zouden krijgen wat ze wilden? Had hij het mis?


Wat als politici door een gedragscode gedwongen werden elke vraag te beantwoorden en ontwijkende antwoorden niet werden getolereerd? Wat als zij op het moment dat zij iets zeiden, werden gecontroleerd op feiten en onmiddellijk werden geconfronteerd met de feiten en zij zich daarop moesten verantwoorden? Wat als alle politici precies evenveel geld zouden krijgen om hun campagnes te voeren en er geen inmenging van buitenaf mocht zijn, enzovoort? Wat als ze allemaal voor zes jaar zouden worden verkozen en zich niet meer verkiesbaar zouden kunnen stellen? Wat als een zeer wijze raad van ouderen verantwoordelijk zou zijn voor het kiezen van een leider uit een door het volk gekozen groep en de raad hen op elk moment uit hun functie zou kunnen ontheffen als ze er niet in zouden slagen goed leiding te geven? Wat als we politieke partijen zouden afschaffen en alleen individuen met goede ideeën voor het ambt zouden laten strijden? De mogelijkheden zijn eindeloos. We zijn zeker niet zo failliet aan ideeën dat we geen alternatieve systemen kunnen bedenken die zoveel beter zouden werken, maar er moet wel de wil zijn om het te doen.


Wie moet de controle hebben? Hoeveel controle moeten zij hebben? Hoeveel controle kunnen we loslaten? Wat zou er gebeuren als ieder van ons zou ophouden te proberen iedereen te controleren? Je ziet, het is een groot onderwerp en als we het niet aanpakken, zullen we nooit veranderen en als we niet veranderen, zijn we gedoemd om het verleden steeds opnieuw te herhalen. Willen we weer een inquisitie? Willen we een fascistische regering die ons leidt? Willen we eigendom worden van China? Willen we dat de Islamitische Staat of een andere groep fanatici de wereld regeert?

Als je antwoord ‘nee’ is, zet dan nu je creatieve denkpet op en begin te visualiseren hoe je wilt dat de wereld er voor je kinderen en kleinkinderen uitziet. Zonder jouw inbreng, God weet waar ze mee geconfronteerd zullen worden. Spiritueel komt er gelukkig een gouden eeuw aan. Het is bijna zover, maar voordat die tot bloei kan komen, moeten we nog een paar kleine problemen gladstrijken. Dit is er één van.


 

Zondag 25 juli 2021

Met dank aan al mijn inspirators.

Lieve lezer, mag ik je uitnodigen om, als je je creatieve denkpet opzet en het resutaat daarvan met me zou willen delen,… dat zeker te doen.

Ik heb begrepen dat er een probleem is om rechtstreeks via mijn blog te reageren. Ik probeer hiervoor een oplossing te vinden.


Maar laat dat je niet tegenhouden. Je kan immers ook reageren via mijn Facebookpagina of via de mailadressen: rietlenaerts057@gmail.com of riet@sjamaancoach.be


Wil je inschrijven op de komende blogs, zodat je via je mail verwittigd wordt en rechtstreeks, via die mail-link bij de blog uitkomt, vul dan even je gegevens in op het item ‘BLOG’ op de website sjamaancoach.be

Dank je wel en fijne zondag.


Infospirator
62 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page