top of page

‘VACCIN’ IS EEN VERGIFTIGD WOORD GEWORDEN. WAT IS HET GEVOLG?

Onze taal bestaat uit woorden. Die woorden zijn onstaan uit de geschiedenis, ze ontstaan ook uit jouw geschiedenis en ervaringen, ze zijn geboren uit je cultuur, ze zijn het resultaat van heel je leven.

En dat maakt dat we soms ‘denken’ dat we mekaar kunnen begrijpen, maar dat eigenlijk niet kunnen, omdat de geschiedenis van onze woorden niet voor iedereen het zelfde zijn. Niet alleen is dat al een euvel waar we overheen moeten om mekaar een beetje te kunnen begrijpen, maar hoe moeilijk wordt het als we woorden die een heldere en duidelijke inhoud hebben gekregen in ieder woordenboek of encyclopedie vandaag, al dan niet bewust, bezoedeld en vergiftigd worden.


En vandaag moet ik toegeven dat ik me boos voel, bij het schrijven van deze blog, omdat ik ervan hou dat men woorden niet misbruikt en verkracht, maar eert en respecteert in hun ‘juiste’ inhoud.
Als ik vandaag, hier in Frankrijk zie en hoor hoe in de

‘Assemblée Nationale’, die zich als het ware situeert in het hart van de Franse democratie en bestaat uit 577 leden, niet één van de per district ‘gekozen’ leden, ten berde heeft gebracht dat het –onmogelijk- is om de ‘Pass vaccinal’, de Pass vaccinal te noemen en er dan bovendien ook nog voor te stemmen. Het is eigenlijk totaal onmogelijk. In het frans, maar ook in het nederlands, houdt dat geen steek. Want wat betekent het woord ‘vaccin’?


Het is een preparaat dat bestaat uit een oplossing van dode of verzwakte micro-organismen, of uit een oplossing van onschadelijk gemaakte bacterieën. Na inenting, veroorzaakt een vaccin geen of weinig ziekteverschijnselen, maar leidt het wel tot de vorming van antistoffen.

De patient is dan voor een bepaalde tijd (aantal jaren), onvatbaar voor de desbetreffende ziekte.


Zo weten we dat de vaccins tegen o.a. pokken, difterie, tetanus, kinkhoest, poliomelytis, mazelen, hondsdolheid e.a, in de geschiedenis ervoor hebben gezorgd dat verschillende van de toen courant voorkomende ziekten, nu uit het wereldbeeld zijn verdwenen.

Uit deze resultaten, heeft ‘vaccin’ zijn woordinhoud gekregen. Het is een woord van ‘vertrouwen’ geworden en ook al zijn al deze vaccins wellicht vandaag niet meer aan de orde, toch heeft de mensheid het gevoel dat vaccin een synoniem is van ‘vertrouwen’. Met andere woorden, als ik gevaccineerd wordt tegen tetanus, dan krijg ik voor een bepaalde tijd ‘immuniteit’ tegen tetanus en ik zal, als ik gevaccineerd ben tegen hondsdolheid, die ziekte ook niet doorgeven.


Maar wat gebeurt er nu als we het woord ‘vaccin’ gebruiken in combinatie met Covid en zijn varianten? Dan brengen we in het gegeven Covid een ‘vertrouwbare en veilige’ inhoud binnen.

Met andere woorden de kracht van immuniteit wordt gekoppeld aan wat men dan noemt het Covid-vaccin.

Dus: als ik een Covid-vaccin neem, krijg ik geen Covid meer gedurende een bepaalde tijd. Covid zal dan ook niet via mij worden doorgegeven want ik ben immuun tegen de ziekte.


Maar als we vandaag kijken naar Covid, dan gaat het in het geheel NIET over immuniteit. Het gaat over een zekere vorm van ‘tijdelijke bescherming’. De verschillende prikken die we nu krijgen, moeten de effecten van de ziekte ‘verminderen’ en boosterprikken moeten ervoor zorgen dat alles op peil gehouden wordt, mogelijkerwijze binnenkort zelfs om de vier maanden.


Zie je, het gaat hier om een rol van ‘bescherming’, absoluut niet om een rol van 'immuniteit’. En dat maakt een wereld van verschil uit. Waarom?

Omdat als ik denk aan het woord ‘vaccin’ in zijn oorspronkelijke betekenis, die überhaupt in ieder woordenboek of in iedere encyclopedie, is terug te vinden, dan denk ik aan ‘immuniteit’. Op dat ogenblik is het misschien zelfs normaal om naar niet gevaccineerden te kijken als naar absolute spelbrekers, want zij zouden dan ‘bewust’ kiezen om het leven van het virus verder te zetten.


Niet zij die gevaccineerd zijn natuurlijk, want zij zijn verondersteld om met hun vaccin(s) immuun te zijn tegen covid 19 en zijn varianten, toch? Maar is dat zo?

Als het om ‘bescherming’ gaat en niet om ‘immuniteit’ dan blijkt het toch wel heel anders te lopen. Iedere gevaccineerde kan Covid krijgen en iedere gevaccineerde kan Covid doorgeven, net zo goed als iedere niet-gevaccineerde.


Het is in de ernst van de ziekte dat de gevolgen verschillend kunnen zijn.

Met andere woorden: Als we aanvaarden dat het woord ‘Pass Vacinal’ zijn intrede mag doen in onze samenleving, dan betekent dat dat we terecht gekomen zijn in een wereld waar zelfs woorden van vandaag, zonder schroom mogen worden verdraaid en misbruikt in hun meest intrinsieke waarde. Geen haan die ernaar kraait.


En aangezien we het vandaag al moeilijk hebben om informatie te krijgen die we niet meteen al moeten betwijfelen, vraag ik me echt af, hoe we het gaan klaarspelen om mekaar nog te begrijpen… op basis waarvan er vandaag de dag gestemd wordt… hoe we de polariteit zullen blijven voeden?

Op zijn minst hadden al het merendeel van 577 leden van de Assemblée Nationale, geen probleem om er, overheen te stappen en uiteraard is dat dan tegenwoordig ook meteen de teneur als er in de senaat gestemd wordt.


Maar de vraag die dan toch in me opkomt als er dient gestemd te worden over een vergiftigd en verkracht woord als ‘Pass Vaccinal’:

‘CUI BONO?’

‘To whom is it a benefit?’

Laat ons zelf heel voorzichtig zijn met het gebruik van alle verminkte woorden die we de voorbije twee jaren zijn beginnen slikken voor waarheid.Zaterdag 22 januari 2022

Met dank aan mijn inspirators, zij die woorden misbruiken om psychologisch eigen doelen te dienen.Infospirator

75 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Er weer boenk op! Wat schrijf jij toch bijzonder goed! klare taal en zo duidelijk waar het over gaat!

Like
bottom of page