top of page

MAAK DE MAGIËR IN JEZELF –OPNIEUW- WAKKER

Ik wil vandaag graag reageren op de velen onder jullie, die het onderwerp van de ontheiliging van de aarde, ter harte nemen. Hoe deprimerend het is om te zien wat de mens individueeel, de economie in haar vorm en het kapitaal zonder moraal de aarde heeft aangedaan EN wat er eventueel kan worden gedaan om haar te helpen herstellen.

Wat met deze bezorgdheid gepaard gaat is vaak grote woede over wat er is gebeurd, de neiging om anderen de schuld te geven van de vernietiging, diepe wrok, en andere afschuwelijke gevoelens van wanhoop. Hoewel dit allemaal heel begrijpelijk is, is het precies het tegenovergestelde van wat er gedaan kan worden om de aarde te herstellen.


Waar ik het hier over ga hebben lijkt misschien op het geraaskal van een krankzinnige sjamane, of de ontkenning van dat wat is, of op een idealistische oplossing die waanideeën oproept.


Maar in de werkelijkheid is het niet meer dan een eenvoudige verwijzing naar lang verloren kennis, iets wat de mens ooit wist maar lang geleden vergat of verloor. Er zijn verwijzingen naar in de leringen van verschillende religies, in sprookjes, in de commentaren van grote leraren en heiligen en in de sjamanistische leringen en verhalen van inheemse volkeren die door veel antropologen, die moderne opvattingen vertegenwoordigen, helaas op een neerbuigende manier zijn afgedaan. Deze aanwijzingen worden vaak verkocht als amusante verhaaltjes voor kinderen over magie en alchemistische gekte uit het verleden.

Maar dat zijn ze niet.


Dus hier is het recht voor zijn raap, direct en zonder plichtplegingen, vanuit een sjamaanse visie. Er zijn zeven niveaus van bestaan.

Het buitenste niveau is het fysieke niveau, het niveau van stoffelijkheid (of laagste vibratie) bezet door mensen, dieren, planten, mineralen, sterren, planeten, manen enz. Het bewustzijn van de Geest breidt zich altijd uit en vindt nieuwe uitdrukkingsvormen en dit is waar op alle bestaansvlakken en in het bijzonder op het fysieke vlak.

Vele religies hebben onderwezen dat het fysieke niveau een plaats van lage vibratie was, een plaats van zonde en ellende, en de enige redding was om het helemaal te vermijden en zich te concentreren op het terugkeren naar de andere "hogere" bestaansniveaus.

Aan de oppervlakte lijkt dit bijna waar te zijn, maar het is het niet.


Bewustzijn is alomtegenwoordig in alle niveaus en is altijd aanwezig in het fysieke niveau via elk deeltje, elke trilling, elk aspect. Mensen en andere individueel tot bewustzijn gebrachte soorten in het fysieke universum zijn hoogontwikkelde concentraties van bewustzijn die zelfbewust zijn, zich bewust zijn van hun omgeving en in staat zijn om zich bewust te zijn van hun oorsprong of bron. Zij vertonen dit bewustzijn niet allemaal bewust omdat zij nog in ontwikkeling zijn. Vanwege deze onwetendheid zijn zij in staat tot laag-trillende houdingen, overtuigingen en gedragingen totdat zij ontwaken. Niettemin zijn zij zeer geconcentreerde bewuste wezens en door hun waarnemingen en vermogen om zich te concentreren hebben zij een sterke invloed en impact op hun werkelijkheid. Hoe zij zichzelf en hun omgeving zien, creëert in feite wie zij zijn en hoe hun omgeving eruit ziet.


Alle mensen zijn op elk moment betrokken bij de overeengekomen werkelijkheid, ook al kunnen zij die afkeuren of veroordelen. Veroordeling versterkt het alleen maar, vanwege de manier waarop weerstand werkt.

Omdat hun bewustzijn naar de maatstaven van het universum nieuw is, is het enigszins onvolwassen en stelt het hen in staat lelijkheid en vernielzucht in hun omgeving te produceren. Men zou dit dus gemakkelijk verkeerd kunnen interpreteren om te geloven dat het fysieke vlak van nature ellendig, slecht, een plaats van lijden of meer is, maar het is alleen al die dingen als het op die manier wordt gezien.


Stel je voor dat je voor een smerige vuilnisbelt staat en dat is wat je ziet. Vlak achter je ligt de mooiste tuin - je ziet hem niet, maar dat betekent niet dat hij er niet is. Zonder ergens anders heen te lopen zou je je om kunnen draaien en de tuin zien en niet de vuilnisbelt. Het is er nu, hier, maar als je niet weet dat je je kunt omdraaien, zul je het niet doen en blijf je misschien heel lang met het uitzicht op de vuilnisbelt zitten. Je zou zweren dat deze deprimerende kijk de werkelijkheid is en dat het de aard van de wereld is om zo te zijn, je niet realiserend dat de manier waarop je kijkt het verschil maakt in wat je ziet. Dit voorbeeld heeft zijn beperkingen, want je zou kunnen beweren dat het autokerkhof waar is omdat het tegenover de tuin ligt, maar hier loopt het voorbeeld compleet mank, omdat het in werkelijkheid niet bestaat.

Het bestaat alleen in je geest.


De manier om de werkelijkheid te veranderen is haar anders te zien.

Hoe doe je dat zonder te vervallen of te verdwalen in ontkenning en waanideeën?


Om het anders te zien moet je allereerst: (h)erkennen dat je deelneemt aan co-creatie in overleg met anderen van jouw generatie, dat wat je ziet en ervaart, je zelf in de hand hebt gehad om zo te worden.

Daarna: moet je willen openstaan voor het co-creëren van een andere mogelijkheid.

Verder: moet je in staat zijn het te accepteren zoals het lijkt te zijn zonder oordeel en met ‘neutralitei’t en moet je durven erkennen dat het doordrongen is van het goddelijke dat zich erdoor uitdrukt maar zwaar gecamoufleerd is door schijnbare duisternis.

En tenslotte: dien je bereid te zijn het te zien als goddelijk, in een hogere vibratie, en het te zien met liefde in je hart.Dit is de alchemistische formule die het fysieke vlak transformeert naar een hogere octaaf en die resulteert in het zien van de tuin in plaats van de vuilnisbelt. Het zien als de tuin herstelt het fysieke niveau tot wat het in staat is te zijn, een spiegel van Spirit. De waarheid maakt dan jou en het vrij, maakt iedereen vrij. Dit is het primaire doel van mens-zijn.

We zijn het gewoon vergeten en zijn lange tijd afgeleid geweest met andere activiteiten die, hoewel ze boeiend zijn, op de lange termijn veel minder bevredigend zijn. De tuin is hier. De tuin is echt.

De tuin is uiteindelijk waar alles in getransformeerd zal worden.

Deze manier van zien vergt, zoals elke pioniers-visie, enorme moed en geloof, met het risico dat je op anderen overkomt als een krankzinnige.


Wanneer genoeg ‘geconcentreerd bewustzijn’ samenwerkt zal het fysieke vlak volledig getransformeerd worden. Tot dan zal het worden getransformeerd in stukjes en beetjes, op zeer plaatselijke manieren, door de ogen van deze en gene. Beetje bij beetje verschijnt de tuin.


Dus, met dit in gedachten, wat moet je doen als je de vuilnisbelt ziet? Laat je woede, depressie en verdriet los. Zie het met liefde. Zie het als het goddelijke. Zie het voor wat er werkelijk is. De volgende keer dat je er langs rijdt, zullen er wat meer bloemen staan. Dan zullen het er meer en meer worden tot je als bij toverslag een tuin ziet waar eens een vuilnisbelt was. Dit geldt voor alles in het leven. Het zien van daklozen, oorlogsgebieden, plaatsen delict, politieke gruwelen, drugsdeals, wanpraktijken van bedrijven, armoede, racisme, honger, mishandelde immigranten, vervuild water, vervuilde stranden en ga zo maar door.


Betekent dit dat je niets doet? Het gewoon zelfvoldaan anders ziet? Nee. Je creëert wonderen door kleine acties te ondernemen die passen bij je nieuwe manier van waarnemen. Je strooit wat bloemzaadjes voor de vuilnisbelt en hun hoge frequentie begint een transformerend effect op de hele omgeving.


Je herkent jezelf als zeer geconcentreerd bewustzijn dat de macht heeft om de werkelijkheid naar believen te transformeren. Mensen zijn werkelijk speciaal bevoegd, maar alleen als ze erkennen dat ze dat zijn. Anders kunnen ze als een kankergezwel zijn door hun onwetendheid. Om in onze kracht te kunnen stappen moeten we verantwoordelijkheid nemen voor waartoe we in staat zijn. Wij zijn geen hulpeloze slachtoffers, niet gedoemd tot lijden. We zijn verlengstukken en uitdrukkingen van de Geest. Totdat we dit erkennen zijn we gedegradeerd tot het ergste wat het fysieke vlak te bieden heeft en dat… lijkt me niet echt een keuze, of wel? 


Zondag 6 juni 2021

Met dank aan mijn inspirators Renee Baribeau, Sandra Ingerman en

Jose Stevens en aan jou lezer, waavan ik weet dat je bereid bent om je hart open te stellen voor nieuwe manieren van kijken


Infospirator

57 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page