top of page

Je realiteit dromen

JE REALITEIT DROMEN

(vervolg van Ontwaak in je droom)

Sjamanen omarmen het concept van ‘je realiteit dromen’. Zij herinneren ons eraan dat wat wij beleven een droom is – een kosmisch toneelstuk.

We worden uitgenodigd om te ontwaken in de droom en te (h)erkennen dat de toestand van onze ziel gespiegeld wordt door de collectieve droom van iedere dag. Wanneer je ziel ontevreden is, in conflict of onenigheid is, dan manifesteren deze condities zich ook in je dagelijkse leven in de vorm van dissonantie, twijfel, ziekte en tegenslag.

Omgekeerd, als je ziel vredig en harmonieus is, dan zal je merken dat deze kwaliteiten ook dagdagelijks zichtbaar worden in je leven in de vorm van gemakkelijkheid, en aanvaarding, zorgzaamheid en resonantie met de wereld om je heen. Allicht vind je zelf tal van voorbeelden in je eigen leven die bewijzen dat het zo werkt. Kip of ei? Alles valt vandaag tegen en nu voel me slecht in mijn vel of … Ik voel me slecht in mijn vel en alles valt daardoor dan ook tegen vandaag.

Vanuit het perspectief van de Aborigines draagt het helen van de ziel bij tot het herstel van de collectieve ziel van de mensheid. We creëren onze realiteit met onze gedachten, onze overtuigingen, onze intenties enz.

Wanneer we ons niet langer ‘bewust’ zijn van deze kracht die in ieder van ons huist en die we samen delen, glipt die kracht stilaan maar zeker uit onze handen en wordt ons leven een nachtmerrie.

We beginnen ons slachtoffers te voelen van een duistere, chaotische creatie die we, zo lijkt het toch, niet meer kunnen beïnvloeden of veranderen. We hebben dan de perceptie dat we in het leven overspoeld worden door negatieve wereldgebeurtenissen die onrust, stress, angst en hopelpoosheid creëren.


Het is gemakkelijk om te geloven in het collectieve verhaal dat iedereen voor waarheid neemt, of de realiteit die we kennen, keer op keer te kopiëren zoals we ze kennen. Het is een automatisme. Het vraagt geen eigen verantwoordelijkheid, geen nadenken over, geen bewust zijn van … het is volgen en uitvoeren en daarna in slachtofferschap gaan.

Onze Covid-tijd is hiervan een schitterend voorbeeld. Hij begint bol te staan van, zichzelf tegensprekende opgelegde regeltjes, die erop wijzen dat er hier niet één doel, maar eerder meerdere tegenstrijdige belangen in het spel zijn … Dat is altijd een garantie voor super veel chaos.
Het positieve aan deze situatie is dat de situatie nationaal en internationaal, zo grotesk uitvergroot begint te worden, dat zelfs braaf proberen te ‘volgen’ geen optie meer is, want ook volgen biedt geen zekerheid, geen veiligheid en geen geborgenheid meer. Misschien wordt het ondanks de intimidatie van sancties en het creëren van angst door de media, wel tijd dat we hierin onze ‘eigen’ draai beginnen te vinden.

Als WIJ beslissen dat ons collectief verhaal aan een fundamentele verandering toe is… dan zal dat alleen kunnen door ‘onze manier van denken’ te veranderen.

Door onze overtuigingen, verwachtingen, intenties, ideeën en aannames die ons in een beperkt perspectief vasthouden, te veranderen.

Waar wij onze intentie op focussen, daar zal onze energie naartoe gaan en zo zal ons leven worden. Hoe coherenter de intentie, hoe groter de impact.

Een kleine reflectie misschien:

Hoe ga jij om met de huidige chaos in ons ‘kosmisch toneelstuk’?

In respect voor Al dat is?

Riet Lenaerts

46 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


bottom of page