top of page

KEN JIJ OOK BITTER EN ZOET?


Wij leven met z’n allen in een dualistische, virtuele werkelijkheid die zich afspeelt op onze thuisplaneet Aarde. Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven hebben we te maken met ervaringen die variëren van bitter tot zoet en er is geen ontkomen aan dit fenomeen, behalve in onze gedachten. Hoe hard we het ook proberen, er is geen manier om het feit te vermijden dat mensen en huisdieren van wie we houden sterven, ziek worden of ons op verschillende manieren verlaten.


Soms, als we een hap nemen van iets waarvan we denken dat het lekker zal zijn, ontdekken we dat het bedorven, te weinig of te gaar is. Soms behandelen mensen ons slecht zonder reden die we kunnen begrijpen of misschien omdat ze zo ongelukkig zijn of een behoefte hebben om iets op ons te projecteren. Soms worden we gestraft voor iets wat we niet hebben gedaan of worden we afgewezen omdat we niet zijn wat iemand zoekt in een werknemer, in een collega, in een vriend, of in een minnaar. Dit zijn wat we bittere gebeurtenissen zouden kunnen noemen, omdat ze liefdeloos aanvoelen of emotioneel pijnlijk zijn.


Evenzo zijn er de ervaringen die we zoet kunnen noemen, zoals het luisteren naar mooie muziek, het zien van prachtige kunst, het luisteren naar een stimulerend en interessant gesprek, of het hebben van een smakelijke maaltijd of dessert, het wandelen op het strand met diegene die je liefhebt, Misschien is het aaien van je favoriete kat of hond voor jou een zoete gebeurtenis en zorgt het ervoor dat je glimlacht en grinnikt bij het pure genot van hun spinnen en kreunen.

We gaan van de ene ervaring naar de andere, bitter dan zoet, zoet dan bitter en dit kenmerkt ons leven. Sommige mensen hebben een leven dat bijna helemaal bitter is. Zij kunnen vanaf hun geboorte in armoede en geweld leven en voor hen zijn de zoete momenten vluchtig en kort. Anderen onder ons ervaren het leven als overwegend zoet, in de rozentuin met gouden bekers om uit te drinken, en de bittere momenten zijn zeldzaam en ver te zoeken. Gemiddeld over de levensloop, is ons leven een goede balans tussen de twee.Dat is wat het is om mens te zijn, en toch… bitterheid en zoetheid is ook grotendeels zelf bepaald. Voor de ene persoon is het aaien van een hond een bittere ervaring omdat het hem alleen maar herinnert aan het verlies van zijn eigen hond die door een auto werd aangereden. Voor een ander maakt het eten van een lekkere maaltijd hem alleen maar van streek omdat hij denkt aan zoveel arme mensen die niets te eten hebben. Aan de andere kant zijn er mensen die ontberingen meemaken, maar zich op de een of andere manier toch opgewekt of geïnspireerd voelen, wat er ook gebeurt. De bitterheid van de ervaring raakt hen nauwelijks omdat de zoetheid in hun houding of perceptie zit.


Door de wet van aantrekking trekt bitterheid meer bitterheid aan en zoetheid meer zoetheid. Dit heeft veel meer te maken met wat je voelt dan met hoe iemand anders de gebeurtenis zou definiëren. Het is geen bittere gebeurtenis als je het ervaart vanuit een zoete plaats en het is geen zoete gebeurtenis als je het ervaart op een bittere manier. In het algemeen is bitterheid een ervaring van de valse persoonlijkheid, het ego en leidt het ons tot een ervaring of een gevoel van afgescheidenheid. Bitterheid is een energielek van grote proporties, want in plaats van ons energie te geven, deprimeert het ons of leidt het ons tot wrok, boosheid, wraak en uiteindelijk ellende.

Zoetheid is een ervaring van essentie omdat het ons verenigt, ons één maakt met, ons verbindt, en ons hart opent voor liefde. Maakt dit bitterheid slecht en zoetheid goed? Niet noodzakelijkerwijs, want één van de doelen van het fysieke vlak is het ervaren van een opdeling in twee niet overlappende structuren of begrippen kortom, een dualistische ervaring. Door de bitterheid van iets te kennen, kunnen we de zoetheid van iets nog meer waarderen. Door kou te kennen kunnen we warmte nog meer waarderen en vice versa. Door de illusie van afgescheidenheid te kennen, kunnen we de ervaring van liefde en verbondenheid nog meer waarderen. Door iets los te laten kunnen we het vaak nog meer hebben, zoals het loslaten van gehechtheid aan een persoon, wat resulteert in meer verbinding met die persoon op de lange termijn.


Wat je ervaring ook is, of die nu bitter of zoet is, er is altijd iets waardevols om van te leren en te groeien. In onze dwaasheid wensen we vaak dat het leven eeuwig zoet zou zijn, maar dat zou er alleen maar toe kunnen leiden dat we het leven voor lief nemen en niet langer waarderen hoe goed we het hebben. Misschien is dat wat er op dit moment met Europa gebeurt. Misschien hebben we onze vrijheden en levensstandaard en vele andere voordelen die we als Europeanen hebben, als vanzelfsprekend beschouwd. Nu voelen velen de bitterheid van het verlies van milieubescherming, een vrij web, openbare vangnetten, vrije toegang tot medische zorg, evenwicht tussen machten, een eerlijk rechtssysteem, en een groot aantal andere steunsystemen die lang als basisrechten van burgers werden beschouwd. Wat is een betere manier om hun waarde te realiseren dan ze met verlies bedreigd te zien worden? Ik besef dat dit niet noodzakelijkerwijs is wat wij willen, maar misschien is het dat wat wij tijdelijk nodig hebben om wakker te worden en de dampen van de vernietiging te ruiken voordat die ons volledig inhaalt en doodt. Dit is een tijd waarin bitterheid de overhand lijkt te hebben.


Zullen wij gedwee als gemartelde lammeren naar de slachtbank gaan of zullen wij wakker worden en alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat wat wij belangrijk vinden de beproevingen van hebzucht, vernietiging en arrogantie overleeft? Leggen we ons neer bij bitter of zoet?

Het polariserende thema dat zich heeft opgehoopt is geen toeval, maar is voorspeld door de profetieën van de Maya's en anderen. Niet alleen heeft het zich doorgezet, maar het bouwt zich nog steeds op en zal dat nog ongeveer zes jaar blijven doen voordat het voor nog ongeveer acht jaar tot een plateau komt om deze twintigjarige cyclus van polarisatie te voltooien die in 2012 begon. Deze toename van de spanningen zou kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties en extreem gedrag, waaronder wraakacties en buitenproportionele reacties op elke vorm van verzet of afwijkende standpunten. We zien momenteel al pogingen om elke oppositie of weerstand tegen tirannie, dictatuur en narcistisch egovertoon te vernietigen.


 

Zaterdag 11 december 2021

Met dank aan mijn inspirators: Hank Wesselman, Sandra Ingerman,

José Stevens en Linda Starwolf


Beste lezer, morgen zetten we deze blog nog even verder met deel 2:

‘Hoe reageren op BITTER en ZOET?’


Infospirator
37 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page