top of page

Jij en ik, creëren onze eigen werkelijkheid

Bijgewerkt op: 6 jul. 2020

We weten dat onze perceptie onze realiteit creëert. Spirituele leerscholen over de hele wereld vertellen ons dat we creëren wat we geloven en dat alles begint op een spiritueel niveau voordat het zich manifesteert in de fysieke wereld. Als we ervoor kiezen om negativiteit, boosheid en angst om ons heen waar te nemen, zal dat onze ervaring zijn. Als we ons verplaatsen naar een plek van liefde en waardering voor ‘het leven’, verandert onze waarneming, waardoor er, overal om ons heen, licht en liefde kan ontstaan.

Lijkt dit voor jou de 'ver van mijn bed-show'?

Tijdens de Codvid-periode stierf een tante van me die honderd is geworden en een Nederlandse sjamane die ergens achteraan in de tachtig was. Beiden lagen ze me nauw aan het hart. Beiden lieten bij zowel familie als bij vrienden, kennissen, als gewoon bij zij die hen tegenkwamen een imprint na van ‘houden van het leven’, van liefde geven en geliefd zijn, van Licht en lichtheid, van kiezen voor geluk ipv voor gelijk, van aandacht en zorg voor AL wat leeft... en dus ook in de eerste plaats voor zichzelf.

Wie ken jij of wie heb je gekend in je leven, die koos voor ‘liefde en waardering van het leven? Kan je je herinneren wat deze mensen betekenden voor hun omgeving? voor jou? Een oma, een tante, een buur, een kennis, een leraar, een kind, misschien jijzelf?

Leren hoe we de energie achter onze gedachten, emoties, houdingen en geloofssystemen moeten transmuteren is een spirituele praktijk. Het werken, met discipline, aan de woorden die we gebruiken als we met onszelf praten en hardop met anderen, is een spirituele praktijk. Leren leven vanuit ‘dat wat is’, is een spirituele praktijk, net als

‘dat wat is’ bekijken vanuit 'opportuniteit' en niet vanuit slachtofferschap.

Als je het zo bekijkt is er hier op Aarde geen enkele ontwikkeling en geen enkel leerproces dat niet spiritueel is. In mijn ogen is spiritualiteit een begrip dat inmiddels behoorlijk ‘versleten’ is. Het wordt verdraaid en deels gebruikt om er een dogma van te maken en de mensen in hun ontwikkeling te beperken of te blokkeren. We leven hier op aarde en ontwikkelen ons. Dat is alles. Het is niet nodig dat we ons tijdens ons leven aan bepaalde begrippen vastklampen. Als we naar ons hart luisteren en doen wat ons hart wil, als we onze eigen weg gaan –wat die ook moge zijn-, is elke weg goed. Zolang we ons

‘innerlijk ontwikkelen’, zijn er geen goede en slechte manieren om dat te doen.

Natuurlijk is het belangrijk dat je bepaalde dingen met je verstand begrijpt, zodat je ze doorgrondt en in je leven kan integreren. Maar soms zijn er ook dingen die je pas echt kan begrijpen als je ze ervaart. Zolang we ons op het zielspad bevinden, zullen we altijd geleid worden naar waar we moeten zijn. Daarom hoeven we helemaal geen ingewikkelde instructies te bedenken voor hoe we zouden moeten leven, maar kunnen we gewoon onszelf zijn en doen wat ons hart ons ingeeft.

Voor mij is dat de kern van spirituele praktijk. En geloof me vrij, ik ben de eerste om toe te geven dat onze leerprocessen zeker niet altijd gemakkelijk zijn en dat wie zonder zonden is, de eerste steen mag werpen ... maar ik heb, via vallen en opstaan, de weg verlaten van vechten en boos zijn op de wereld, van het gevoel koesteren van tekort gedaan zijn, me onbegrepen en niet gezien of gehoord voelen, kortom van afgescheidenheid... naar het pad waarop ik geleerd heb mijn rug te rechten, met een zachte voorkant, terwijl ik probeer te luisteren naar de fluisteringen van mijn wilde hart. Waarbij ik ervaren heb dat de moeilijkste leerles niet het luisteren naar de 'fluisteringen van mijn wilde hart' was en is, maar wel het leren rechten van mijn rug vanuit liefde en zelfacceptatie en niet vanuit angst, niet vanuit perfectionisme, niet vanuit pleasing, niet vanuit mezelf bewijzen. Het zijn stuk voor stuk harde dobbers, aangeleerde of geërfde attitudes, die een 'sterke' rug in de weg staan.


 

Naarmate we deze praktijk meer en meer in ons leven integreren, zullen we veranderingen zien in de fysieke wereld waarin we leven.

Ik vind dat de meeste mensen extreem open en ontvankelijk zijn voor de concepten die ik hier heb gedeeld. Maar er zijn nog niet zoveel mensen die bereid zijn om de vereiste discipline aan de dag te leggen om deze concepten handen en voeten te geven. Veel mensen met wie ik werk, houden liever de illusie in stand dat hun energie de wereld ‘niet’ kan beïnvloeden.

Maar onze wereld en hoe de energie beweegt om de toekomst te creëren, ligt juist wel in onze handen. Dit is een geschenk EN een uitdaging. We kunnen de uitdaging aangaan. Niemand anders gaat van de wereld een betere plek maken om te leven. Wij hebben de macht. Onthoud daarom altijd in tijden van conflict en verandering:

Blijf gefocust.

Blijf gecentreerd.

Blijf positief.

Blijf luisteren naar de fluisteringen van je hart.

Vergeet niet dat elke verandering die we ervaren in het bewustzijn, hoe klein ze ook lijkt, door het hele web van het leven loopt. Elke verandering die jij en ik maken, verandert het collectief bewustzijn van de planeet.


Als je zin hebt, kunnen we samen een 'Toekomst-Visualisatie' doen:

Stel je een wereld voor waarin je op straat loopt en iemand je per ongeluk de negatieve energie van zijn gedachten stuurt, dan zegt: 'vergeef me', net alsof hij of zij per ongeluk tegen je aan liep of op je tenen is gestapt.

Stel je een wereld voor waar mensen de keuze hebben gemaakt om hun levensweg te lopen, met het besef dat al het leven met elkaar verbonden is en dat we moeten zorgen voor deze grote aarde die ons de kans tot leven geeft. Een wereld waarin iedereen de noodzaak


onderkent om aarde, lucht, water en vuur (de zon), te eren om zo alle levensvormen even kostbaar te houden.

Stel je een wereld voor waarin mensen zich in gemeenschap verenigen om hulpbronnen te delen en elkaar echt te helpen, niet alleen in tijden van verwarring maar ook in goede tijden.

Stel je een wereld voor waar liefde, Licht en lichtheid worden gedeeld met elke gedachte en emotie die je ervaart. Gebruik je passie om te willen leven in zo'n wereld, als brandstof voor je creatie. En ervaar het alsof het er nu al is. Dank je.

Wanneer je een overeenkomst, een visualisatie of een korte meditatie zoals deze voor slechts een paar minuten per dag doet, kun je beginnen met het veranderen van de collectieve energie van de wereld die we delen. We kunnen een liefdevolle omgeving creëren waarin we kunnen leven en werken. Het is ‘wie’ we worden dat deze wereld verandert.

Dit betekent dat we dit beeld van de toekomst zowel meenemen als we staan aan te schuiven in de bank, bij de kruidenier of aan het benzinestation. Het wil in essentie zeggen, dat we een wereld creëren waarin we allemaal ‘gedijen’ en niet alleen maar ‘overleven’.

Wellicht hoorde, las of ken je al dit verhaal over een oude Indiaan die aan zijn kleinkind het verhaal vertelt van de twee wolven die in het hart van ieder van ons huizen:


 

‘Er was eens een oude Indiaan, die elke avond bij het vuur met zijn kleinzoon praatte over het leven. Op een avond vertelde hij het verhaal over de strijd die zich binnen ieder mens afspeelt.

‘Jongen’, zei hij, die strijd gaat over twee wolven.

De eerste wolf heet KWAAD. En dat beslaat alles dat gaat over angst, woede, afgunst, jaloezie, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego.

Deze wolf leeft in ieder mens, hem proberen te negeren heeft geen zin.

En blijven zal hij ook altijd, hij hoort bij het leven.’

De Indiaan pauzeerde even, en vervolgde zijn verhaal. Hij wilde zeker weten dat zijn kleinzoon goed luisterde, want dit was misschien wel de belangrijkste les die hij de kleine jongen wilde meegeven in het leven. Toen hij zag dat de jongen geïnteresseerd naar hem keek, ging hij verder.

‘De andere wolf heet GOED.

En die wolf staat voor vreugde, vrede, hoop, liefde, sereniteit, nederigheid, samenhorigheid, trouw, compassie, vriendelijkheid, waarheid, grootmoedigheid en geloof.

Ook deze wolf leeft in ieder mens, al is het soms moeilijk om hem te vinden. Maar blijven zal hij altijd, hij hoort bij het leven.”

De kleinzoon dacht even na en vroeg:

‘Maar grootvader, als beide wolven bestaan, en altijd in strijd zijn met elkaar, welke wolf wint dan uiteindelijk?’ De oude Idiaan antwoordde eenvoudig: ‘De wolf die jij voedt.’

Nu zijn er in de wereld twee harten die gevoed worden.

Er is het hart gevuld met liefde, licht, eenheid, compassie en respect voor al wat leeft. Er is het hart gevuld met haat, woede, angst en afscheiding. Welk hart voed jij?

Red de wereld, begin bij jezelf Deel 5 - zaterdag 4 juli 2020

Met dank aan mijn inspirators Sandra Ingerman, Brené Brown en Christina Von Dreien

Sjamaancoach-infospirator

sjamaancoach.be


73 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ga je mee?

Comments


bottom of page